Vragen en tussenkomsten

10 oktober 2016 - Naar aanleiding van mijn vraag met betrekking tot het verdwijnen van het skatepark op de site Tondelier stelde u dat er een nieuw skatepark aan de Blaarmeersen zal worden ingeplant tussen de Topsporthal en het Huis van de Sport op de Zuiderlaan. Het is de bedoeling om nog deze legislatuur het skatepark te realiseren. Lees meer...

 


10 oktober 2016 - Tot 2015 was in het Geeraard de Duivelsteen het Rijksarchief gevestigd, maar dit is ondertussen verhuisd naar de Bagattenstraat. Het Duivelsteen werd daarop te koop gesteld door de Regie der Gebouwen. Lees meer...

 


7 oktober 2016 - Graag ontving ik een overzicht van het aantal sluikstortmeldingen en het aantal werkdagen tot opruiming (per ophaalzone) van een gemelde sluikstort voor de eerste negen maanden van 2016. Lees meer...

 


30 09 2016 - Het kruispunt Europalaan / Verenigde-Natieslaan betreft een infrastructureel als rotonde ingericht kruispunt, doch is het vanuit verkeerstechnisch oogpunt niet als dusdanig geregeld, noch gesignaleerd. Zo geldt er voorrang van rechts voor het verkeer komende van de Europabrug / Neermeerskaai, aangegeven via een verkeersbord B17. Lees meer...

 


27 09 2016 - Vlakbij het spoorviaduct tussen Maaltenaard en de Buchtenstraat is de Buchtenstraat vrij smal. Hoewel de ontsluiting van het bedrijventerrein langs de Poortakkerstraat voornamelijk via The Loop verloopt is er toch wat lokaal bestemmingsverkeer in de straat dat maar moeilijk kan kruisen. Lees meer...

 


27 09 2016 - In de Hippoliet van Peenestraat (Mariakerke) wordt, ondanks de inrijbeperking, vaak in de onverharde berm geparkeerd door voertuigen die niet toebehoren aan de bewoners van de straat of hun bezoekers. De inrijbeperking is echter niet absoluut waardoor de politie niet zou kunnen optreden. Lees meer...

 


27 09 2016 - Sinds 2014 ontvangt de vzw Lyrica geen nominatieve subsidie meer van de stad Gent. Nochtans was deze subsidie de jaren ervoor nog verhoogd naar 5000 euro. Dit omwille van het waardevolle karakter van hun werking. Vzw Lyrica heeft al meerdere malen te kennen gegeven dat het structureel terugdringen van deze subsidie voor de vzw niet houdbaar is. Lees meer...

 


27 09 2016 - De rijbaan van de Ernest Claeyslaan, en bij uitbreiding alle straten in de zogenaamde schrijverswijk, in Sint-Denijs-Westrem bestaat uit een betonnen wegdek waarop later een asfaltlaag werd aangebracht. De asfaltlaag verkeert echter in slechte staat, vooral langs de zijkanten van de rijbaan. Lees meer...

 


27 09 2016 - De zitbanken langs de Tichelrei worden frequent gebruikt door bewoners van de nabijgelegen residenties voor senioren. De zitbanken staan echter in de plantvakken waardoor een boordsteen opsteekt die voor hinderlijke en gevaarlijke situaties zorgt voor mensen die minder goed te been zijn, zich met krukken of een rollator verplaatsen. Lees meer...

 


27 09 2016 - In het kader van het nieuwe bedrijfsvervoersplan werd de personeelsleden recent gevraagd naar de keuze voor hun woon-werkverkeer vanaf 1 januari 2017. De deadline voor het opgeven van het nieuwe woon-werkverkeer was vrijdag 23 september. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   46   47   48   49   50   100   149     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.