Vragen en tussenkomsten

8 08 2017 - De nood aan extra fietsenstallingen in de Onderstraat met het oog op een veilige en ordelijke toegankelijkheid van de school en de naburige winkelstraat kan niet ontkend worden.De directie van de basisschool François Laurentinstituut vroeg dan ook extra fietsenstallingen aan in de buurt. Lees meer...

 


3 08 2017 - Deze zomer kondigde kuststad Oostende aan harder te gaan optreden tegen hulporganisaties die er in de winkelstraten aan fondsenwerving doen. Ook in Gent wordt menig bezoeker regelmatig aangeklampt door fondsenwervers van diverse organisaties, vooral  op de Korenmarkt, in de Langemunt en de Veldstraat. Lees meer...

 


1 08 2017 - De in het antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag van 28 april aangekondigde aanpassing van het startscherm van de parkeerautomaten, waarmee extra informatie over het retributiereglement zou worden opgenomen, werd naar verluidt nog niet doorgevoerd. Lees meer...

 


1 08 2017 - In het politiebulletin wordt de opsplitsing van het aantal inbraken naar deelgemeente nog niet gemaakt. Volgens de recentste cijfers vertoont het globaal aantal inbraken in onze politiezone een daling, maar het blijft onduidelijk welke verschillen er bestaan tussen de verschillende deelgemeenten en wijken. Lees meer...

 


1 08 2017 - Naar aanleiding van de aankondiging van de ontslibbing en de herinrichting van de oeverzone van de vijver van het Muinkpark suggereren bewoners om ook een fonteintje in de vijver te voorzien. Dit kwam als bijkomende optie om meer zuurstof in het water te brengen naar voren in een gedetailleerd rapport dat een buurtbewoner vorig jaar opstelde. Lees meer...

 


1 08 2017 - Vorig jaar bleef na een zonnige dag op heel wat publieke plaatsen veel afval achter. Stad Gent en Ivago zouden dan ook extra maatregelen nemen om dat dit jaar te voorkomen. Onder andere door het actieplan "Meer geel op straat" zou een en ander strikter opgevolgd worden. Lees meer...

 


26 juni 2017 - Via de pers vernamen we het pleidooi van cardiologen om jeugdtrainers bij een sportclub te verplichten een reanimatiecursus te volgen. Dat gebeurt nu nog niet. Almaar meer jongeren gaan sporten in clubverband, en dus stijgt ook het risico van hartfalen bij sporters. Lees meer...

 


26 juni 2017 - Vorige jaar werden t.h.v. de Botermarkt stalen constructies geplaatst. De zogenaamde ‘bakens’ zouden het begin van de voetgangerszone markeren. Met de 'knippen' en de tijdelijke invulling werden herkenbare plaatsen gecreëerd, die na een gewenningsperiode, voor de meeste weggebruikers ook duidelijk zijn. Lees meer...

 


26 juni 2017 - In de zomermaanden kan het behoorlijk warm worden. In geval van een hittegolf schrijft het federale en lokale hitteplan een aantal maatregelen voor om mensen te beschermen tegen de gevolgen van de hitte. Echter ook aanhoudende droogte kan voor ongemakken zorgen, vooral voor de natuur. Lees meer...

 


26 juni 2017 - Steeds meer wordt gegrepen naar technologie als wapen tegen fietsdiefstallen en naar aanleiding van de inzet van antidiefstalchips in Mechelen kondigde de politie enkele maanden geleden aan te onderzoeken of een gelijkaardig initiatief ook in Gent mogelijk is. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   46   47   48   49   50   100   163     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.