Vragen en tussenkomsten

3 april 2017 - In het nieuwe gedeelte van de Gentbrugse Meersen dat nog niet officieel geopend werd, maar wel al druk bezocht wordt, kon men recent volgende vaststelling doen: hondenpoep wordt, zoals het hoort, opgeraapt en in een plastic zakje gestopt, waarna het gevulde zakje vervolgens in de berm wordt achtergelaten. Een vorm van sluikstort dus. Tegelijk moet ook wel worden vastgesteld dat er (nog) geen vuilnisbakken geplaatst zijn aan de in- en uitgangen van het gebied. Lees meer...

 


27 maart 2017 - Voor de ontruiming van de Belfortparking bevonden zich t.h.v. de inrit een beperkt aantal parkeerplaatsen voor motorfietsen. Bij de heraanleg en de integratie van de Botermarkt in de voetgangerszone gingen die verloren en ontstond spontaan de gewoonte om brom- en motorfietsen langs de gevel van het stadhuis in de Hoogpoort te parkeren, waar ze weinig tot geen hinder opleveren. Lees meer...

 


27 maart 2017 - In de Belfortstraat waren op de verschillende kruispunten zebrapaden aanwezig. Na de heraanleg van de straat werden geen zebrapaden meer aangebracht. Nochtans zijn in de straat toch heel wat oversteekbewegingen en zal de Belfortstraat zelf niet in autovrij gebied komen te liggen. Lees meer...

 


27 maart 2017 - Bewoners van de Hippoliet Persoonsstraat in Gentbrugge signaleren de slechte staat van de trottoirs in hun straat. Op tal van plaatsen zijn er putten en verzakkingen. Lees meer...

 


27 maart 2017 - Omwonenden van het Wouter Weylandt-Atletiekstadion in Gentbrugge signaleren regelmatig geconfronteerd te worden met zwerfvuil, afkomstig van bezoekers. Gelet op de specifieke situatie vragen ze naar de mogelijkheid om afvalkorven te voorzien. Momenteel zouden er zelfs afvalcontainers van omwonende gebruikt worden om afval in te deponeren, want uiteraard beter is dan op de grond maar wat toch niet de bedoeling kan zijn. Lees meer...

 


27 maart 2017 - De Driebeekstraat in Gentbrugge wordt veelvuldig gebruikt als parkeerplaats voor truckers. Door het gebrek aan afvalkorven of -containers blijft er vaak nogal wat zwerfvuil echter. Lees meer...

 


23 maart 2017 - In De Krook zijn er ook zalen en ruimtes die voor verhuring in aanmerking kunnen komen. Ongetwijfeld werden er hiervoor al aanvragen ingediend. Lees meer...

 


23 maart 2017 - Dit voetbalseizoen werkte Stad Gent en KAA Gent voor het eerst samen inzake participatie via het UiTPAS-systeem. Voor mensen in armoede werden voor elke wedstrijd maximaal 50 tickets voorzien in drie verschillende tribunes, in totaal dus 150 tickets per wedstrijd. Op 12 maar ll. speelde KAA Gent de laatste wedstrijd van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League. Lees meer...

 


23 maart 2017 - De Sint-Godelievestraat in Wondelgem eindigt in een weg met verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder met uitzondering van fietsers. Deze weg sluit aan op het fietspad langs het Westerringspoor en de speelzone. De aanwezige signalisatie zou autobestuurders niet beletten de weg in te rijden of via de grasberm naar of langs de speelzone te rijden. Lees meer...

 


23 maart 2017 - In mei 2014 startte Politiezone Gent met een lokaal Meldpunt Homo- en Transfobie. Als slachtoffer of getuige van homo- of transfobie kan je bij dit meldpunt vrijblijvend terecht voor niet-dringende politiehulp. Uit eerder bekendgemaakte cijfers bleek dat er in het eerste jaar sinds de oprichting 26 meldingen per mail zijn binnengekomen. Eind 2016 stond de teller op 40 contactnames. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   100   159     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.