Vragen en tussenkomsten

21 oktober 2015 - Verschillende gemeenten beschikken inmiddels over een bijzonder verkeerslicht, de zogenaamde 'Rode Rem'. Het verkeerslicht geeft rood als een weggebruiker te snel komt aangereden. Het systeem werkt volledig op zonne-energie en wordt o.a. in Ternat, Mol en Kapelle-op-den-bos al gebruikt. Lees meer...

 


20 oktober 2015 - Met het actieplan 'Proper Gent', dat pas in april dit jaar werd goedgekeurd, zien we de eerste tekenen van beterschap op gebied van sluikstorten. IVAGO bleek de eerste helft van dit jaar immers al zo’n 30 ton minder sluikafval te hebben opgehaald dan vorig jaar. Maar het probleem blijft niet te onderschatten: uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat nog meer dan 50 keer per dag een sluikstort gemeld wordt in Gent. Lees meer...

 


19 oktober 2015 - Zoals we het circulatieplan nu kennen zal de buurt rond de Minardschouwburg in aparte zone komen te liggen, die als voetgangersgebied is ingekleurd, en zal voor de schouwburg zelf een pleintje ontstaan. Op 7 december vieren we de 100ste verjaardag van de geboortedag van Romain Deconinck, enkele jaren geleden door de lezers van de krant De Gentenaar nog uitgeroepen tot Gentenaar van de eeuw. Lees meer...

 


19 oktober 2015 - Sinds donderdag 8 oktober zet het Team Camera’s van de Verkeersdienst van de Gentse politie de zogenaamde Lidar in. Deze ‘superflitspaal’ gebruikt een laser in plaats van een radar en kan hierdoor ook gebruikt worden in de smalle straten van het stadscentrum. De camera maakt zo’n 76 beelden per seconde. Elk voertuig dat passeert zou worden gevolgd van op 30 meter afstand, tot 30 meter voorbij het toestel. Aan een snelheid 30km/u betekent dit dat het toestel zo’n 7 seconden beelden maakt. Lees meer...

 


16 oktober 2015 - Personeelsleden en bezoekers van AC Portus signaleren het niet goed functioneren van de liften in het gebouw. Ze hebben het over grote wachttijden, liften die op bepaalde verdiepingen niet openen, liften die openen zonder oproep... Lees meer...

 


16 oktober 2015 - Vormen van flexibel werken, thuis werken en telewerk zijn in opmars. Telewerk is niet voor alle functies weggelegd, maar biedt een aantal voordelen, onder andere op het vlak van de combinatie werk en gezinsleven. Ook binnen Stad Gent is het al geruime tijd mogelijk om gebruik te maken van telewerk. Lees meer...

 


15 oktober 2015 - In 2012 organiseerde De Lijn voor het eerst een tevredenheidsmeting bij de lokale besturen. Dit najaar wordt een tweede meting uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De 308 gemeenten in Vlaanderen kunnen dan opnieuw hun mening geven over de samenwerking met de vervoermaatschappij. Alle domeinen komen daarbij aan bod: het aanbod van De Lijn, aanpak van omleidingen, derdebetalerssytemen, de doorstroming van bussen en trams, halteaccommodatie, communicatie naar de inwoners en de gemeenten toe, enzovoort. Lees meer...

 


15 oktober 2015 - Naar aanleiding van mijn vraag over THOR in de commissie van september kondigde u aan op korte termijn werk te maken van de oprichting van een 'Taskforce Minder Hinder' met als doel de coördinatie van de openbare werken in onze stad op korte termijn te verbeteren, in afwachting van de operationalisering van de voorziene overkoepelende minder hinder cel. Tijdens de gemeenteraad van september bevestigde u dat hieromtrent reeds een collegebeslissing was genomen en de dat taskforce op zeer korte termijn operationeel zou zijn. Lees meer...

 


14 oktober 2015 - In het kader van het asbestafbouwplan dat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in 2018 moet voorleggen start OVAM een grootscheeps onderzoek naar alle asbesthoudende materialen in 300 scholen. De lijst met te onderzoeken scholen is representatief samengesteld uit scholen van alle netten en van verschillende bouwjaren. Met de resultaten van het onderzoek wordt dan een extrapolatie gemaakt voor alle 3.700 onderwijsinstellingen. Lees meer...

 


14 oktober 2015 - Naar aanleiding van de voorstelling van de allereerste capaciteitsmonitor verscheen het bericht dat de centrumsteden de komende tien jaar te kampen krijgen met een grote vraag naar bijkomende plaatsen in het onderwijs. Antwerpen spant de kroon, maar uit de prognose blijkt dat als niet ingegrepen wordt ook in Gent in 2020 het tekort zal oplopen tot een tekort van 923 plaatsen in het basisonderwijs en 1.211 plaatsen in het secundair onderwijs (oplopend tot maar liefst 2.728 plaatsen in 2025). Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   100   135     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.