Vragen en tussenkomsten

29 februari 2016 - Het wegdek van veel straten in Sint-Denijs-Westrem gaat er zienderogen op achteruit. De keuze voor betontegels in veel straten is geen goede beslissing gebleken. Tijdens de dialoog met de buurtbewoners i.k.v. Wijk van de Maand werd, naast de integrale heraanleg van een aantal straten,  een reeks toplaagvernieuwingen aangekondigd. Lees meer...

 


29 februari 2016 - Het einde van de Spesbroekstraat, dat toegang geeft tot het speelbos en twee stadseigendommen die worden verhuurd aan verenigingen, ligt bezaaid met putten, plassen, bulten, zwerfvuil en sluikstort. Bij de minste regenval wordt de straat er in bijna één grote plas herschapen. Lees meer...

 


22 februari 2016 - In het kader van de achtste editie van Krokuskriebels boden drie musea dit jaar ook voor het eerst activiteiten aan voor 0- tot 4-jarigen en hun ouders. In het Gentse Museum voor Schone Kunsten gebeurde dit onder de naam De Proeftuin. Dit initiatief bleek een schot in de roos. Lees meer...

 


22 februari 2016 - Aanvullend op het 'volwaardig' publiek sanitair telt Gent nog tientallen publieke urinoirs. Ruim tien jaar geleden maakte een groot deel van de klassieke urinoirs, opgetrokken in betonsteen met kern in arduin, plaats voor een waterloze variant met dezelfde vormgeving als de eerder ontworpen bushaltes. De waterloze urinoirs kwamen er vooral omdat water en urine samen voor een sterke geurhinder zorgen. Lees meer...

 


22 februari 2016 - In een persartikel over de nieuwe eindhalte van tramlijn 4 aan het UZ, of eerder het ontbreken van een halte aan de oude hoofdingang, is sprake van bijkomende voorwaarden in de bouwvergunning voor de verlenging van lijn 4. Daarin zou immers die extra halte als voorwaarde zijn opgenomen. Lees meer...

 


16 februari 2016 - Begin vorig jaar werd de heraanleg van twintig steegjes in het centrum van Gent aangekondigd. Uit coördinatievergaderingen bleek echter dat er in een aantal straatjes ook nog nutsleidingen vernieuwd moeten worden. Op basis van de resultaten van sonderingen zou men gaan bepalen welke straatjes wellicht wel al op vrij korte termijn, ten vroegste eind 2016, in uitvoering gaan. Lees meer...

 


16 februari 2016 - Om Gentenaars de kans te geven in hun eigen buurt op een laagdrempelige manier aan sport te doen voorzag u een budget van ruim €200.000 voor de realisatie van kleinschalige sportinfrastructuur in de wijken. De realisatie zou gebaseerd worden op de signalen van de dienst Beleidsparticipatie, maar ook op de vraag van burgers. Lees meer...

 


15 februari 2016 - De bewoners van de Speistraat in Mariakerke klagen al langer de toch wel heel slechte staat van het wegdek in hun straat aan. In het wegdek zijn diepe putten, er is modder in de winter en veel stof in de zomer. Lees meer...

 


9 februari 2016 - Tijdens de bespreking van het circulatieplan, meer bepaald verkeerssituatie van de Wondelgembrug – Nieuwevaart – Desmetbrug, werd meermaals gesteld dat het verwijderen van de verkeerslichten aan de Nieuwevaart t.h.v. Desmetbrug het punt zou vereenvoudigen en de verkeersdoorstroming ten goede zou komen. Lees meer...

 


4 februari 2016 - Er bestaat bij zorgverstrekkers onduidelijkheid of zij met de gemeentelijke parkeerkaart “Zorgverstrekker” al dan niet op “Bewonersplaatsen” mogen parkeren, dit gaf immers al aanleiding tot het aanrekenen van retributies. In het aanvullend reglement is echter geen sprake meer van “Bewonersplaatsen”, maar van “Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart”. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   100   143     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.