Vragen en tussenkomsten

2 oktober 2015 - Sedert meer dan een jaar is een parkeermakelaar aangesteld die zich focust op bewonersparkeren. Op termijn zou de parkeermakelaar zelfs uitgroeien tot een team van mensen dat zich met deze problematiek zou gaan bezighouden. Lees meer...

 


28 09 2015 - Mijnheer de burgemeester, Collega's, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken. Het plan dat hier vanavond definitief ter goedkeuring voorligt, is de eerste globale visie op de toekomst van de mobiliteit in onze stad sinds 1997. Een visie collega's, dat is wat hier vanavond voorligt, namelijk een 'strategische mobiliteitsvisie', een plan dat in grote lijnen de richting aantoont waar we naartoe willen, maar waarvan de acties nog verder moeten uitgewerkt en geconcretiseerd worden. Lees meer...

 


28 09 2015 - Het stadsbestuur van Mechelen keurde in juli een actieplan goed dat er een einde moet maken aan het roekeloos rijgedrag van pizzakoeriers en andere huis-aan-huisleveranciers. Het opzet van het actieplan is de problematiek zowel preventief als repressief aan te pakken. De handelaars werd gevraagd een engagementsverklaring te ondertekenen waarin ze zich akkoord verklaren bewust met de problematiek om te gaan en hun bestuurders aan te spreken. Sinds de goedkeuring van het actieplan hebben een aantal gerichte repressieve controleacties al een pak PV’s opgeleverd. Lees meer...

 


28 09 2015 - Tijdens de gemeenteraad van april eerder dit jaar werd uitvoerig gedebatteerd over de Gentse spijbelcijfers in het onderwijs. Dit naar aanleiding van het verschijnen van de Stadmonitor 2014. De algemene trend is dat de spijbelcijfers in Gent niet positief evolueren. De schepen beaamde daarom ook dat dit signaal heel serieus te nemen is en dat hiermee aan de slag moet worden gegaan. In het lager onderwijs situeren de problematische afwezigheden zich vooral in het eerste leerjaar. In het secundair onderwijs neemt het spijbelgedrag toe naarmate de leeftijd. Lees meer...

 


22 09 2015 - Vooral in de zomerperiodes worden mensen geconfronteerd met wespennesten in of rond hun woning. Het verwijderen van wespennesten is één van de facultatieve taken die de brandweer voor zijn rekening neemt. Lees meer...

 


21 09 2015 - Onze fractie heeft met verbijstering kennis genomen van de berichten die door een personeelslid van Politiezone Gent via social media werden verspreid. Het hoeft geen betoog dat dergelijke racistische en discriminerende uitspraken ontoelaatbaar zijn. Terecht werd dan ook meteen een onderzoek opgestart. Lees meer...

 


21 09 2015 - Holebi’s worden nog bijna dagelijks ongelijk behandeld en zelfs geconfronteerd met verbaal en zelfs fysiek geweld. Daarom werd in Gent goed anderhalf jaar geleden de 'Regenboogverklaring' ondertekend. Ondertussen lanceerde de Gentse politie ook een nieuw meldpunt, specifiek voor het laagdrempelig melden van misdrijven met een homo- en transfoob motief. Lees meer...

 


17 09 2015 - Na het bouwverlof werden een aantal werken in Gent opnieuw opgestart en kwamen er meteen ook een hele reeks nieuwe bij. Veel werken zijn ontegensprekelijk noodzakelijk en de tijdelijke hinder die ze met zich meebrengen is deels onvermijdelijk. Lees meer...

 


17 09 2015 - Na de eerste reacties op het mobiliteitsplan als geheel komen er, o.a. met de reeks 'Het Mobiliteitsplan in detail' dat afgelopen weken in de pers verscheen, steeds meer reacties los, zowel van Gentenaars, bezoekers als ondernemers in onze Stad. Lees meer...

 


17 09 2015 - Gebruikers van de Amerikaanse taxidienst Uber konden proefondervindelijk vaststellen dat Uber recent onaangekondigd van start ging in Gent. Uit uw reactie in de pers blijkt dat het stadsbestuur hiervan niet op de hoogte was en u enkel een kennismakingsgesprek had met de vertegenwoordigers van Uber. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   100   132     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.