Vragen en tussenkomsten

22 juni 2016 - De peters en meters van de speelstraten ontvingen een mail van de jeugddienst waaruit blijkt dat geen spelmateriaal ontleend kan worden. “Wegens infrastructuurproblemen beschikken we maar over een heel beperkt deel van ons materiaal. Hierdoor kunnen we enkel materiaal ontlenen aan de nieuwe speelstraten”, klinkt het in de mail. Lees meer...

 


22 juni 2016 - De netheid van de vijver in het Muinkpark langs de kant van de Hofstraat laat te wensen over. Het water is helemaal zwartgekleurd en dit gaat gepaard met de nodige geurhinder. Buurtbewoners vrezen dat de situatie gezien de komende zomermaanden er niet op zal verbeteren. Lees meer...

 


16 juni 2016 - Het nieuwe parkeerplan wordt momenteel stapsgewijs ingevoerd. Naast nieuwe parkeertarieven, nieuwe zones voor betalend parkeren en nieuwe parkeerautomaten staat in het parkeerplan dat een regeling zou uitgewerkt worden voor specifieke doelgroepen die interventies moeten doen bij bewoners zoals elektriciens, loodgieters, maar bijvoorbeeld ook mantelzorgers. Lees meer...

 


13 juni 2016 - In januari startte de aannemer met de langverwachte renovatie van de Pontbrug in Drongen. De werken zullen ongeveer een half jaar duren. Na de voltooiing van de werken zou de brug opnieuw geschikt zijn voor verkeer tot 44 ton en zou de tijdelijke noodbrug verwijderd worden. Lees meer...

 


9 juni 2016 - Bewoners van Ledeberg signaleren dat de beide afvalkorven op Ledebergplein quasi elke morgen uitpuilen. Concreet heb ik dan ook volgende vragen. Lees meer...

 


9 juni 2016 - Tijdens Wijk van de Maand in Sint-Denijs-Westrem (juni 2015) werd geopperd om eenrichtingsverkeer in te voeren in Sint-Dionysiusstraat. Aanwezigen merkten toen op dat veel van de problemen die er zich voordoen kunnen verholpen worden mits een aantal kleine ingrepen, vooral in het begin van de straat. Lees meer...

 


3 juni 2016 - Voor veel leerlingen verloopt het lager onderwijs zonder veel problemen. Maar er zijn ook leerlingen die het een beetje moeilijker hebben ten gevolge van leerstoornissen, zoals ADD, ADHD, NLD, dyslexie, dyscalculie en nog een aantal andere. Allemaal vervelende ervaringen waar je als leerling niet om gevraagd hebt, maar waarmee sommige leerlingen wel door het leven moeten. Lees meer...

 


30 mei 2016 - Vorig jaar keurde de gemeenteraad een motie goed om Vlaanderen op te roepen om statiegeld in te voeren voor blikjes en PET-flessen en ook in het actieplan ‘Proper Gent’ werd een pleidooi voor het invoeren van statiegeld opgenomen. Dat de uitvoering van een impactanalyse alvast was opgenomen in het Vlaams regeerakkoord is uiteraard positief. Lees meer...

 


30 mei 2016 - Momenteel vinden ingrijpende wegenwerken plaats zowel langs de Wondelgemkaai als de Pantserschipstraat. De bewoners van het stukje Pantserschipstraat tussen de Zeestraat en de Zeeschipstraat  maakten zich al voor de eigenlijke start van de werken zorgen over het sluipverkeer als gevolg van die werken. Lees meer...

 


27 mei 2016 - De trottoirs in Visserij zijn op verschillende plaatsen in slechte staat. Bovendien lijken straatgeveltuintjes op verschillende plaatsen schade te veroorzaken en is een obstakelvrije doorgang niet meer gegarandeerd. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   49   50   51   52   53   100   148     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.