Vragen en tussenkomsten

6 maart 2017 - Naar aanleiding van mijn vraag van eind 2015 rond het ontlenen van boeken in het Mobiel Dienstencentrum stelde u dat op het moment vanaf de opening van de nieuwe stadsbibliotheek aan De Krook het hele netwerk van bibliotheekvoorzieningen overschakelt op een registratiesysteem op basis van RFID. Lees meer...

 


6 maart 2017 - In tegenstelling tot wat het geval is voor andere musea is er vanuit de binnenstad geen bewegwijzering voorzien naar het museum Dr. Guislain. De reden hiervoor zou zijn  ingegeven door het feit dat het museum Dr. Guislain geen stedelijk museum is. Vanuit toeristisch oogpunt lijkt mij dit echter wel zeker een meerwaarde te hebben. Lees meer...

 


6 maart 2017 - In antwoord op een vraag van collega D’Hose m.b.t. de capaciteit van jeugdvoetbalclubs in onze stad schoof u terecht het verder investeren in kunstgras naar voren als één van de oplossingen om het capaciteitsprobleem waarmee de clubs kampen op te lossen. De aanleg van kunstgrasvelden kan immers bestaande of toekomstige capaciteitsproblemen oplossen. Lees meer...

 


2 maart 2017 - Het Gemeenteplein in Sint-Denijs-Westrem ligt er niet al te best bij. Overgrote delen van zowel de rijbaan als de trottoirs krijgen in het Wegen Informatie Systeem (WIS) een kwaliteitslabel C1-C3 mee, wat wijst op (herstelbare) schade. Recent bereikte me zelfs het bericht van iemand die ten val kwam door de slechte staat van de weg. Lees meer...

 


28 februari 2017 - Het voornemen van De Lijn om tramlijn 22 af te schaffen heeft al heel wat reactie teweeg gebracht. Informeel vernam ik vorige week echter dat er overleg zou zijn geweest over het voortbestaan van tramlijn 22 en ook via de pers vernamen we dat de minister zijn administratie zou hebben gevraagd om de opties voor tramlijn 22 opnieuw te bekijken. Lees meer...

 


28 februari 2017 - In het kader van het onderhoudsprogramma voor de vernieuwing van het wegdek van straten en het trottoiractieplan worden op basis van de kwaliteitsbeoordeling systematisch straten en trottoirs in Gent heraangelegd. Lees meer...

 


27 februari 2017 - Na werken aan de nutsvoorzieningen in de Mageleinstraat is een hoop steenpuin achtergebleven. Tot nu toe bleef het steenpuin onaangeroerd, wat uiteraard onaangenaam is voor de handelaars en hun klanten. Lees meer...

 


14 februari 2017 - Tijdens de voorbije gemeenteraad werd omstandig geantwoord op de vragen over de problemen die opduiken bij de ingebruikname van de nieuwe parkeerautomaten in Gent. Op mijn concrete suggesties m.b.t. de bijkomende signalisatie, de gebruikte terminologie en het aanbieden van een instructiefilmpje werd echter niet ingegaan. Lees meer...

 


9 februari 2017 - Bewoners van de Coupure t.h.v. huisnummer 90 ondervinden overlast van eksters die zich in de bomen langs het water bevinden. Het gaat zowel om geluidsoverlast, als uitwerpselen en het openpikken van vuilniszakken. Lees meer...

 


6 februari 2017 - Vorige week vernamen we het trieste nieuws dat Gent met het overlijden van Rembert De Smet opnieuw één van zijn muzikanten heeft verloren. Deze veelzijdige artiest zal zeker in onze stad enorm gemist worden. Gent was een van zijn grote liefdes, en hij was een vaste waarde op de Gentse podia. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   49   50   51   52   53   100   158     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.