Vragen en tussenkomsten

25 mei 2016 - Al enkele jaren zijn er vele klachten over te snel rijden in Oostakker. Snelheidsmeting en -controles tijdens de vorige legislatuur leidde tot bedroevende resultaten met in sommige straten een overtredingsgraad tot boven de 30%. Concreet signaleren bewoners van Sint-Laurentiuslaan regelmatig onaangepaste snelheid in hun straat en heb ik dan ook volgende vragen. Lees meer...

 


23 mei 2016 - Zoals u weet informeerde ik reeds enkele malen naar de stand van zaken van de verdere uitwerking van een geïntegreerde aanpak van het holebi - en transgenderbeleid in onze stad, en van de hieraan gekoppelde Regenboogverklaring uit 2014. Lees meer...

 


11 mei 2016 - Kort na de aanslagen in Brussel, toen dreigingsniveau 4 van kracht was, riep de Vlaamse minister van Onderwijs de Vlaamse en Brusselse scholen op waakzaam te zijn en eventuele schooluitstappen voorlopig te schrappen. Lees meer...

 


9 mei 2016 - In Antwerpen beschikt men sinds enkele jaren over een Last Minute Ticket Shop. Hier worden tickets voor voorstellingen en concerten in Antwerpse theaters en concertzalen aangeboden aan halve prijs. Het gaat hier zowel om dans, theater, musical, popconcerten, comedy, opera en klassieke concerten. Lees meer...

 


4 mei 2016 - In 2009 al werd de vraag gesteld of Gent, zoals een aantal andere steden en gemeenten toen, een verbod zou uitvaardigen op het rijden met een quad. Men beriep zich hiervoor op vrij algemene bepalingen in hun politiereglement (bvb. geluidsoverlast) waarover nogal wat juridische onzekerheid bestond. Op dat moment bleek er in Gent echter geen reden om een dergelijk (algemeen) verbod uit te vaardigen. Lees meer...

 


4 mei 2016 - Vorig jaar gaf u in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag (374/15), over de verfraaiing van de onthaalinfrastructuur van parking Vrijdagsmarkt, aan dat er in het verleden al enkele denkoefeningen waren gebeurd waarvan het Mobiliteitsbedrijf de bestaande informatie in de daaropvolgende maanden zou samenbrengen en bestuderen. Lees meer...

 


4 mei 2016 - Bewoners van de Nonnemeersstraat, Abdisstraat en Henleykaai worden ’s avonds steevast geconfronteerd met een hoge parkeerdruk, grotendeels veroorzaakt door cursisten van het avondonderwijs op de campus Henleykaai. In de straten geldt betalend parkeren, maar er zijn geen voorbehouden parkeerplaatsen voor de houders van een bewonerskaart. Lees meer...

 


28 april 2016 - In Gent zijn er heel wat parken en groengebieden, ze vormen als het ware groene oases in en rond de stad waar mensen tot rust komen, picknicken, studeren, kinderen spelen... Ze worden ook vaak gebruikt door fietsers als veilige fietsverbinding of 'shortcut'. Lees meer...

 


25 april 2016 - Via de pers vernamen wat dat voetbalclub KAA Gent zich lijkt terug te trekken uit het project Molenkouter in Merelbeke. De club zou op de Molenkouter zijn beloften laten spelen en de eerste ploeg laten trainen. Merelbeke zag dat zitten. Lees meer...

 


19 april 2016 - In antwoord op mijn schriftelijke vraag over het parkeren op de berm in de Zandvoordestraat in Zwijnaarde gaf u aan dat de berm er grotendeels onverhard is en inderdaad vaak wordt gebruikt om op te parkeren. Omdat overleg tussen mobiliteit en politie nodig was zou de vraag om de parkeerregeling te formaliseren geagendeerd worden op de 'Mobcel'. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   51   52   53   54   100   148     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.