Vragen en tussenkomsten

6 februari 2020 - Trouwen kan in Gent op het stadhuis, in de dienstencentra in de deelgemeenten of in het Gravensteen. Op woensdag is trouwen gratis in het stadhuis en de dienstencentra, op vrijdag zijn er zowel kosteloze als betalende huwelijken, en op zaterdag zijn er alleen praalhuwelijken met baldakijn en rode loper. Sinds september 2009 kan je dus ook trouwen in het Gravensteen. Lees meer...

 


6 februari 2020 - Stephanie D'Hose vroeg de afgelopen maanden al enkele keren naar de paaltjes die er zouden komen. In september 2019 gaf schepen Watteeuw aan dat een exacte timing meegeven niet mogelijk was. E.e.a. is intussen door het college en gemeenteraad goedgekeurd.    Lees meer...

 


4 februari 2020 - Vorig jaar is de Kalandeberg opgefleurd met nieuwe bankjes. Een bijzonder goede zaak waar gemeenteraadslid Stephanie D'Hose zelf lang voor heeft geijverd. De bevoegde dienst heeft een plaats voorzien voor enkele speeltuigjes voor kinderen en die zijn geplaatst. Lees meer...

 


4 februari 2020 - Tijdens het vragenuur van januari 2019 vroeg gemeenteraadslid Carl De Decker naar de mogelijkheid om een zebrapad te voorzien ter hoogte van de Brico parking aan de Ghelamco arena. Bij de druk bijgewoonde thuiswedstrijden van KAA Gent is het immers van belang om op korte termijn alle bezoekers op een verkeersveilige manier van en naar het stadion te begeleiden. Lees meer...

 


3 februari 2020 - We merken allemaal op in onze huidige maatschappij, dat het uitvallen van personeel niet langer meer in hoofdzaak een kwestie is van werkongevallen of klassieke ‘ziektes en ongevallen’. Steeds vaker horen we eerder psychologische/mentale oorzaken optreden voor afwezigheid op het werk en burn-out. Lees meer...

 


3 februari 2020 - In navolging van het antwoord op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Steve Stevens d.d. 9 december 2019 m.b.t. de Eksaardserijweg heeft deze nog enkele opvolgvragen. Ter hoogte van het kruispunt van de Sint-jozefstraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat bevindt er zich een ingang van de kleuter- en lagere school van Edugo. Lees meer...

 


31 januari 2020 - Stad Gent telt heel wat begraafplaatsen. In deze legislatuur heeft de stad een aanzienlijk budget uitgetrokken voor het aangenaam inrichten van onze kerkhoven. Als eerste wordt de begraafplaats van Gentbrugge aangepakt, goed voor een bedrag van 1,1 miljoen euro. Lees meer...

 


31 januari 2020 - Met een nieuwe app kunnen vanaf donderdag 30 januari 2020, achtergelaten fietsen gemeld worden. Naar analogie met het melden van sluikstort aan IVAGO.  Dit is een goede zaak want met het fietsgebruik dat in stijgende lijn is, stijgt ook het aantal achtergelaten fietsen. En dat is uiterlijk hinderlijk op het openbaar domein. Lees meer...

 


30 januari 2020 - In de Liefkensstraat te Wondelgem werden paaltjes in de voortuinen geplaatst. De bewoners ontvingen wel een bewonersbrief, maar e.e.a. leidt tot enige ongerustheid. Naar verluidt zou het fiets- en voetpad 'binnenkort' heraangelegd worden en men zou de rooilijn komen markeren met paaltjes of krijtlijnen. Lees meer...

 


30 januari 2020 - De werkzaamheden in de Sint-Jansvest en de Saghermansstraat zijn al even aan de gang. Hoewel de werken uiteraard nodig zijn, is er voor de buurtbewoners heel wat hinder. Bovendien loopt de communicatie mank zo verneemt gemeenteraadslid Stephanie D'Hose. Lees meer...

 


<<  1   5   6   7   8   9   10   25   50   100   161     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.