›› Home ›› Nieuws

Project 'Noodkopers' krijgt doorstart

20 april 2017

In de OCMW-raad van 12 april 2017 werd het project “Noodkopers doorstart” goedgekeurd. Dit innovatief project dat mensen met een laag inkomen helpt om hun eigen woning te renoveren zal op beperkte schaal worden verdergezet in de wijk Sint-Amandsberg, dit voor 11 woningen.

Noodkopers zijn mensen met een laag inkomen die uit noodzaak tot het uiterste gaan om een kwalitatief minderwaardige woning te kopen omdat ze op de huurmarkt geen betaalbare en degelijke woning vinden. Ze beschikken ook niet over de middelen om de woning te renoveren. Noodkopers vallen systematisch uit de boot bij stadsvernieuwingsprojecten of renovatiepremies, omdat dit steeds een voorfinanciering vereist.

“Dampoort KnapT OP!” doorbrak deze vicieuze cirkel door duurzame financiële oplossingen te koppelen aan een intensieve begeleiding. De tussenkomst van het OCMW bestaat er in om aan de noodkopers-eigenaars een terug te betalen bedrag toe te kennen dat verplicht gebruikt dient te worden om de woning te renoveren. Het pilootproject “Dampoort knapT OP” startte in 2014 in een deel van Sint-Amandsberg wat een succes bleek te zijn. Alle deelnemers zijn erin geslaagd hun woning kwalitatief te renoveren. Ze wonen nu in een veilig, energiezuinig, gezond en comfortabel huis.

“Momenteel wordt dit gefinancierd met lokale middelen. Onlangs heb ik Vlaams minister van energie Bart Tommelein hierover aangesproken. Hij was heel positief  en er is interesse vanuit Vlaanderen om dergelijke projecten te steunen. Ik ben ervan overtuigd dat nog vele wijken in Gent hiervoor in aanmerking zouden komen” - OCMW-raadslid Carl De Decker

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.