Nieuws

Kordate aanpak onveiligheid Brugse Poort
2 juni 2020 -

Burgemeester Mathias De Clercq heeft een stevig pakket maatregelen aangekondigd om de veiligheid en rust in de wijk Brugse Poort te herstellen. Er komen twee camera’s op en rond het Seghersplein, de Gentse politie voert systematische controles en roadblocks uit, met het parket is een lik-op-stuk beleid afgesproken, en Dienst Vreemdelingenzaken zal bijkomend inzetten op het opsluiten en terugsturen van illegale drugsdealers. “We maken prioritair werk van een veilige, leefbare wijk. Daar bouwen we verder op samen met de bewoners en organisaties in de wijk”, aldus burgemeester De Clercq. Ook gemeenteraadslid Manuel Mugica Gonzalez deed een stevige tussenkomst op het onderwerp.

Lees meer...

 


Kwijtschelding en uitstel huurgelden
25 mei 2020 -

Het corona-virus treft onze stad hard. Maar beetje bij beetje komen we opnieuw buiten. Begin april werd al het relanceplan aangekondigd door burgemeester Mathias De Clercq. We maken 25 miljoen euro vrij om Gent en haar Gentenaars te ondersteunen.

Veel huurders van Stad Gent in de cultuur-, sport-, jeugd- en welzijnssector in het bijzonder waren helaas genoodzaakt hun werking - en dus ook hun inkomsten - stop te zetten. Christophe Peeters vroeg naar de stand van zaken.

Goed nieuws!

Lees meer...

 


Stad Gent blijft bereikbaar!

Stad Gent blijft bereikbaar!
24 april 2020 - De Stad Gent blijft bereikbaar via Gentinfo, zowel telefonisch als digitaal. De fysieke bereikbaarheid wordt wel verminderd. Concreet wil dat zeggen dat enkel noodzakelijke loketbezoeken doorgaan op afspraak. Inwoners contacteren dus best eerst Gentinfo voor ze ter plaatse komen. Het telefoonnummer van Gentinfo is 09/210 10 10, het mailadres gentinfo@stad.gent, chatten kan als je via stad.gent ‘Gentinfo’ opzoekt en onderaan ‘Chat met Gentinfo’ aanklikt.


Minister Somers volgt digitale Gentse commissie mee

Minister Somers volgt digitale Gentse commissie mee
24 april 2020 - Twee weken geleden volgde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers de opstart van een digitale commissie van de Stad Gent. De minister was benieuwd naar het praktische verloop van zo’n digitale vergadering op lokaal niveau. De opgedane kennis kan inspirerend zijn voor andere steden en gemeenten. “Hier in Gent kunnen de inwoners ook live meeluisteren, wat toch wel redelijk uniek is. Het toont dat lokale besturen in deze crisisperiode nog meer dan anders veel creativiteit en pragmatisme aan de dag leggen, ook op het vlak van lokale democratie”, aldus de minister. Sofie Bracke is een trotse schepen van digitalisering en Christophe Peeters een fiere ondervoorzitter van de gemeenteraad!


Update provinciale maatregelen
24 april 2020 - Ook de provincie zat niet stil tijdens deze crisis. Provincieraadslid Martine Verhoeve geeft een update over de nieuwe- en reeds genomen maatregelen op provinciaal niveau.  Lees meer...

 


Een maand corona-proof afhaaldienst De Krook
24 april 2020 - Door de coronamaatregelen is de bibliotheek gesloten, maar moet door de nationale veiligheidsraad een afhaaldienst worden voorzien. Ook tijdens de coronacrisis doet de Gentse bib het goed. In één maand tijd werd in de speciale afhaalpunten van Bibliotheek De Krook en de wijkbibliotheken een tiende van het normale aantal boeken uitgeleend. Ongeveer een vijfde van het normale aantal leners maakt gebruik van de afhaalpunten en dit in stijgende lijn. Schepen Sami Souguir is tevreden met het resultaat en de snelle omschakeling en licht de cijfers toe. Lees meer...

 


Burgemeester veroordeelt feestjes in coronatijden
24 april 2020 - Burgemeester Mathias De Clercq reageert scherp op mensen die nog feestjes organiseren in deze coronatijden. De Gentse politie moest afgelopen weekend verschillende keren tussenkomen. Burgemeester Mathias De Clercq: “Dit is een slag in het gezicht van iedereen in de zorg die zich dagelijks keihard inzet, maar ook van het overgrote deel van de mensen dat zich wél aan de regels houdt.” Lees meer...

 


Extra lading laptops voor kwetsbare leerlingen

Extra lading laptops voor kwetsbare leerlingen
24 april 2020 - Nadat eerder al zo'n 150 leerlingen uit het zesde leerjaar een bruikleen-laptop ontvingen van de Stad Gent, komen daar nu nog eens 436 laptops en 89 tablets bij voor jongere leerlingen in kwetsbare situaties. “De Stad komt zo tegemoet aan alle ingediende aanvragen van het lager onderwijs”, aldus Sofie Bracke die als schepen bevoegd is voor digitalisering. “93% van de laptops zal voor het einde van de paasvakantie afgeleverd zijn. Op die manier kunnen de leerlingen meteen na de vakantie de lessen online volgen. Dat is uiteraard heel belangrijk.”


Provincie en POM Oost-Vlaanderen werken aan relance lokale economie in post-coronatijdperk
24 april 2020 - De Provincie Oost-Vlaanderen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen plannen volop te investeren in Oost-Vlaamse lokale bedrijven. De Provincie werkt aan een actieplan van 950 000 EUR. Daarnaast vraagt ze aan de POM om 12,6 miljoen EUR investeringen te realiseren op Oost-Vlaamse bedrijventerreinen in de vorm van verduurzamende (energie)investeringen. Provincieraadslid Martine Verhoeve volgt de maatregelen op de voet op. Lees meer...

 


Algemene update coronamaatregelen

Algemene update coronamaatregelen
24 april 2020 - Fractievoorzitter Stephanie D'Hose maakte een duidelijk en transparant overzicht van de Gentse, Vlaamse en federale coronamaatregelen. Dat overzicht vind je hier.


<<  1   2   3   4   5   10   18     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.