Gebruik alcolabs in Gent

9 november 2017

Via de pers vernamen we dat een private partner van de Zesdaagse uitpakt met een alcolab, een toestel waar je met een eenvoudige blaastest kan meten of het safe is om naar huis te rijden. Het Fonds Emilie Leus schonk in het verleden acht alcolabs aan de Stad Gent. De eerste alcolab werd drie jaar geleden geïnstalleerd in parking Vrijdagmarkt. Naast de toestellen in de parkings zouden ook andere locaties bekeken worden.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Op welke locaties in Gent zijn momenteel alcolabs beschikbaar?
  • Wat is de frequentie van gebruik van de beschikbare alcolabs sinds de installatie? Is er ook zicht op het resultaat van de afgelegde blaastesten?
  • Zijn er plannen voor de uitbreiding van het aantal alcolabs in Gent? Zo ja, op welke locaties?
  • Kan in de toekomst ook op andere events het aanbieden van een ‘mobiel’ alcolab in overweging worden genomen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Op dit moment zijn er alcolabs geïnstalleerd in de ondergrondse parkings van de Vrijdagsmarkt, Ramen, Sint-Pietersplein, Sint-Michielshelling en Reep. Ook in een aantal andere private locaties hangt er een alcolab, bijvoorbeeld in KC Vooruit.

Bij het kalibreren van de toestellen kan worden gecheckt hoeveel keer het gebruikt werd. In februari zat de drugcoördinator hiervoor samen met het Fonds Emilie Leus en de firma die de toestellen levert (en kalibreert) om dit voor 2016 te bekijken. De toestellen werden tussen de 500 en 1.200 keer gebruikt in die periode (2016). Het is niet mogelijk om te controleren hoeveel keer er positief of negatief werd getest.

Wij bekijken momenteel om het aantal uit te breiden en ineens alcolabs van een ‘nieuwe generatie’ te hangen, ook in andere plaatsen dan parkings. De drugcoördinator is hiervoor momenteel in gesprek met het Fonds Emilie Leus die ook de vorige toestellen schonk aan de Stad Gent.

Het aanbieden van een ‘mobiel’ alcolab op events wordt dus bekeken.

Op dit moment lopen er tevens onderhandelingen met leveranciers voor nieuwe toestellen.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.