Snelheidscontroles Lourdesstraat Oostakker

13 november 2017

De Lourdesstraat in Oostakker is de bloeiende handelsstraat in de Lourdeswijk en een belangrijke en drukke route in de buurt van de Edugo scholengemeenschap en een grote kindercrèche. Recent werden er reeds acties ondernomen in Oostakker voor snelheidsmetingen aangezien vele buurtbewoners  zich terecht zorgen maken dat er teveel auto's en bromfietsen met een onaangepaste hoge snelheden op de baan rijden.

In de Lourdesstraat werden de afgelopen jaren nog geen acties ter zake ondernomen en de buurt dringt echt aan om ook eens in deze straat ontradende snelheidsmetingen te laten plaatsvinden en maatregelen te nemen om de snelheidsduivels aan te pakken.

Is de burgemeester bereid om ook in de Lourdesstraat te Oostakker actie te ondernemen om deze problematiek aan te pakken?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het is correct dat er tot op heden geen effectieve snelheidscontroles werden uitgevoerd in de Lourdesstraat te Oostakker.

Er zijn geen klachten gekend betreffende snelheid op deze locatie.

Het is zo dat Politie elke klacht op eenzelfde manier wenst te behandelen. Hierin is de eerste stap steeds objectivering van de klacht door SIB-meting.

Bij deze meting wordt gekeken naar de V85 en hoe die afwijkt t.o.v. de toegelaten snelheid. Als de V85 hoger ligt dan de snelheid waarmee de laagste boete wordt opgelegd, dan gaan wij over tot effectieve controles bv. in zone 30 vanaf een V85 van 37km/u; in een zone 50 vanaf een V85 van 57 km/u.

Uit nazicht van de SIB-gegevens (snelheids-indicatiebord) van het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat de laatste meting dateert van maart 2014 en dat de V85 (snelheid waarmee 85 % van de bestuurders er rijdt) gelijk is aan 49 km/u, daar waar de toegelaten snelheid 50 km/u is.

Op basis van deze cijfers, en die van 2010 en 2012, acht de Politie het niet wenselijk om snelheidscontroles uit te voeren in het verleden.

Gezien het best mogelijk is dat deze data achterhaald zijn, zal de Politie ter objectivering van de klacht alvast nieuwe SIB-meting aanvragen aan het Mobiliteits-bedrijf.

Indien uit de resultaten van deze meting zou blijken dat de V85 hoger is of gelijk aan 57km/u, zal er overgegaan worden tot effectieve snelheidscontroles en eventuele vraag naar aanpassing weginfrastructuur (bv snelheid remmende maatregelen) via het Mobiliteits-bedrijf.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.