Spellekenspark

10 juni 2021

Gemeenteraadslid Veli Yüksel krijgt signalen dat er klachten zijn ivm het skatepark aan het Spellekenspark op Westveld, naast de bibliotheek. Het park werd plechtig geopend in mei 2017 en is in trek bij skaters.

Vraag:
Hebt u daar weet van?
Spelende kinderen zouden ook drugsnaalden hebben teruggevonden in de buurt.
Hoeveel klachten ontvingen de diensten hierover? Waarover gaan de klachten?
Wat kunt u doen met de klachten over lawaaihinder en evt drugsgebruik? 

Antwoord:
De bevoegde politie- en stadsdiensten zijn gekend met de situatie en ondernemen stappen om de situatie aan te pakken. De bevoegde stadsdiensten geven mij het volgende mee:

1. Geluidsoverlast

  • Infrastructureel: er werden een aantal skatetoestellen weggehaald om zo de moeilijkheidsgraad van het skatepark te verminderen en de bovenlokale aantrek van het park (en dus ook de druk) structureel naar beneden te halen. Zowel de buren als de skaters werden geconsulteerd en geïnformeerd in dit verhaal.
  • Vanaf de paasvakantie tot aan de herfstvakantie loopt het project van de parkrangers op het skatepark van Westveld. Deze parkrangers zijn rolmodellen in de community die door positieve contacten en hun aanwezigheid bouwen aan een positieve dynamiek en contact met de buurt.

2. Klachten over hangjongeren op en rond het Spellekenspark a. Zowel de jeugdstraathoekwerker als de mobiele jeugdwerker zoeken intensief contact met de jongeren in het park. De jongeren geven zelf het gemis van een jeugdhuis/jeugdplek aan.

  • Formaat vzw gaat met die vraag dan ook aan de slag, om op zoek te gaan naar een locatie en structuur om zo’n jeugdhuis vorm te geven.
  • Er werd een subsidiedossier ingediend om een voltijdjes jeugdwerker aan te werven voor Westveld. De politie geeft mij mee dat zij, sinds de start van de covid-pandemie vorig jaar, hun aanwezigheidstoezicht op deze locatie hebben verhoogd. De politie heeft blijvende aandacht voor de locatie die door de ploegen proactief wordt aangedaan, zowel tijdens de reguliere werking als tijdens bepaalde geplande acties van de wijkdienst. De politie geeft mij voorts mee ook goede contacten te hebben met de jeugdwerkers die op de site actief zijn.

Wat tot slot de zwerfpuiten betreft waarnaar u in uw vraag verwijst: sinds 2016 registreren een aantal diensten (Groendienst, Straathoekwerk, Gemeenschapswachten, spuitenpatrouilles, veegploeg, …) de door hen gevonden zwerfspuiten via een zwerfspuitenaccount. Het Spellekenspark en de omliggende straten komen sinds het begin van deze registratie nooit voor.

Ook de politie heeft nooit enige melding gehad van drugsnaalden die aangetroffen zijn op deze locatie. Naar aanleiding van deze vraag wordt door de diensten wel een extra oog in het zeil gehouden.

Mathias De Clercq
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.