Behoefteonderzoek fietsenstallingen

4 september 2015

Het fietsgebruik in Gent neemt toe en dit zorgt voor een stijgende behoefte aan fietsenstallingen, zowel in het centrum als in de wijken en deelgemeenten. Vooral in de nabijheid van winkels en het openbaar vervoer is de vraag groter dan het aanbod.

Gentenaars kunnen zelf suggesties doen voor het plaatsen van fietsenstallingen. Wie een suggestie doet krijgt de boodschap dat er wordt gewerkt aan het wijk per wijk in kaart brengen van de behoeften en het ontwikkelen van een fietsparkeerplan dat per wijk zal worden uitgerold waardoor het effectief plaatsen van een fietsenstalling wel even kan duren.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Wat is de stand van zaken van het behoefteonderzoek per wijk en het fietsparkeerplan?
  • Hoeveel suggesties van burgers werden inmiddels ontvangen per wijk?
  • Hoe verloopt de gefaseerde uitrol en wat is de effectieve timing voor het plaatsen van de fietsenstallingen per wijk?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Sinds maart 2015 gebeurt de plaatsbepaling van nieuwe fietsenstallingen aan de hand van een gebiedsgericht onderzoek. In dit onderzoek zullen alle Gentse wijken gescreend worden en wordt de nood aan extra fietsparkeerplaatsen onderzocht. Hiernaast worden de suggesties die door de burgers gedaan worden per wijk gebundeld en meegenomen in dit onderzoek.

De wijken Brugse Poort en Rooigem / Malem werden reeds onderzocht en op dit moment nemen we Ledeberg / Oud Gentbrugge onder handen.

De stallingen in de Brugse Poort worden momenteel geplaatst. Hierna komt dan Rooigem / Malem aan de beurt.

Onderstaande tabel toont hoeveel suggesties van burgers er reeds behandeld werden, hoeveel er daarvan positief werden bevonden, hoeveel negatief en hoeveel fietsparkeerplaatsen er in die wijk na het onderzoek zijn bijgekomen.

Wijk Suggesties
behandeld
Positief Negatief Bijkomende
fietsparkeerplaatsen
Brugse Poort 27 10 17 233
Rooigem / Malem 21 15 6 200
Ledeberg / Oud Gentbrugge 70      


Wanneer het huidige onderzoek in Ledeberg / Oud Gentbrugge zal zijn afgerond (rond oktober – november), zullen we dus 118 suggesties behandeld hebben.

Op dit moment zijn er voor de overige wijken nog 403 openstaande suggesties. Dagelijks komen er echter nieuwe suggesties bij.

De volgende wijk die zal worden onderzocht is Stationsbuurt Noord. Voor deze wijk hebben we 59 suggesties ontvangen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.