Vragen

28 09 2015 - Tijdens de gemeenteraad van april eerder dit jaar werd uitvoerig gedebatteerd over de Gentse spijbelcijfers in het onderwijs. Dit naar aanleiding van het verschijnen van de Stadmonitor 2014. De algemene trend is dat de spijbelcijfers in Gent niet positief evolueren. De schepen beaamde daarom ook dat dit signaal heel serieus te nemen is en dat hiermee aan de slag moet worden gegaan. In het lager onderwijs situeren de problematische afwezigheden zich vooral in het eerste leerjaar. In het secundair onderwijs neemt het spijbelgedrag toe naarmate de leeftijd. Lees meer...

 


22 09 2015 - Vooral in de zomerperiodes worden mensen geconfronteerd met wespennesten in of rond hun woning. Het verwijderen van wespennesten is één van de facultatieve taken die de brandweer voor zijn rekening neemt. Lees meer...

 


21 09 2015 - Onze fractie heeft met verbijstering kennis genomen van de berichten die door een personeelslid van Politiezone Gent via social media werden verspreid. Het hoeft geen betoog dat dergelijke racistische en discriminerende uitspraken ontoelaatbaar zijn. Terecht werd dan ook meteen een onderzoek opgestart. Lees meer...

 


21 09 2015 - Holebi’s worden nog bijna dagelijks ongelijk behandeld en zelfs geconfronteerd met verbaal en zelfs fysiek geweld. Daarom werd in Gent goed anderhalf jaar geleden de 'Regenboogverklaring' ondertekend. Ondertussen lanceerde de Gentse politie ook een nieuw meldpunt, specifiek voor het laagdrempelig melden van misdrijven met een homo- en transfoob motief. Lees meer...

 


17 09 2015 - Na het bouwverlof werden een aantal werken in Gent opnieuw opgestart en kwamen er meteen ook een hele reeks nieuwe bij. Veel werken zijn ontegensprekelijk noodzakelijk en de tijdelijke hinder die ze met zich meebrengen is deels onvermijdelijk. Lees meer...

 


17 09 2015 - Gebruikers van de Amerikaanse taxidienst Uber konden proefondervindelijk vaststellen dat Uber recent onaangekondigd van start ging in Gent. Uit uw reactie in de pers blijkt dat het stadsbestuur hiervan niet op de hoogte was en u enkel een kennismakingsgesprek had met de vertegenwoordigers van Uber. Lees meer...

 


16 09 2015 - Sinds de start van het nieuwe schooljaar is het zogeheten M-decreet, dat het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap regelt, van toepassing. Volgens het onderwijstijdschrift Klasse is 49% van de Vlaamse scholen niet of slechts in beperkte mate toegankelijk voor leerlingen met een handicap: gevaarlijke trappen, eindeloze gangen en te kleine toiletten maken het hen niet gemakkelijk. Lees meer...

 


15 09 2015 - Al meer dan 12 jaar geeft Stad Gent financiële ondersteuning voor de verfraaiing en/of aanpassingen van handelspanden. Deze maatregel past in het beleid om de uitstraling en aantrekkingskracht van winkelgebieden te versterken en draagt op die manier bij tot het versterken van handelskernen. Lees meer...

 


4 09 2015 - Het fietsgebruik in Gent neemt toe en dit zorgt voor een stijgende behoefte aan fietsenstallingen, zowel in het centrum als in de wijken en deelgemeenten. Vooral in de nabijheid van winkels en het openbaar vervoer is de vraag groter dan het aanbod. Lees meer...

 


25 08 2015 - Op mijn vraag i.v.m. fietssuggestiestroken in de omgeving van de scholencampus EDUGO in Oostakker antwoordde u begin dit jaar dat de aanleg fietssuggestiestroken één van de mogelijkheden is om de omgeving van de scholencampus veiliger te maken, met name in de Sint-Jozefstraat, Krijtekerkweg en Eksaardeserijweg. Er was toen echter nog geen unanieme keuze voor bepaalde oplossingen gemaakt in het overleg met de betrokken actoren. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   35     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.