Vragen

29 juni 2015 - Stad Gent startte enkele weken geleden de campagne ‘Samen houden we de buurt hondenpoepvrij’ om burgers te sensibiliseren rond de opruimplicht voor hondenpoep. Naar aanleiding van deze campagne werd mij gesignaleerd dat het niet langer alleen honden zijn die verantwoordelijk zijn voor uitwerpselen die op straat achterblijven. Lees meer...

 


29 juni 2015 - In de beleidsnota “Gedeeld Gents Burgeschap” staat onder de noemer “Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van toegankelijke sportinfrastructuur” de noodzakelijk uitbreiding van terreinen voor SKV Oostakker. De club is ook voor komend seizoen genoodzaakt een inschrijvingsstop in te lassen en geen nieuwe spelers meer te aanvaarden. Lees meer...

 


12 juni 2015 - Sedert enkele jaren wordt kraantjeswater actief gepromoot als gezond alternatief voor flessenwater. Talrijke sensibiliseringsacties moeten mensen aanzetten om flessenwater in te ruilen voor het veel goedkopere leidingwater. Ook Stad Gent schakelde over op kraantjeswater als drinkwater. Lees meer...

 


20 mei 2015 - Volgens Bios (Bibliotheek informatie- en opvolgingssysteem) is het aantal leners van de Gentse bibliotheek de voorbije jaren sterk gedaald, dit tegenover een stijging van de Gentse bevolking in de voorbije jaren. Lees meer...

 


19 mei 2015 - Bewoners van Oostakker signaleren aanhoudende overlast in het Sint-Laurentiuspark. Naast het sluikstortprobleem belandde daar recent ook een picknicktafel en afvalcontainer in de vijver. In de buurt werd een tuinbank halverwege de straat gezet, etc. Lees meer...

 


18 mei 2015 - Naar verluidt zou een op stapel staande wijziging van de verdelingscriteria van de middelen uit het verkeersveiligheidsfonds er voor zorgen dat de federale politie in de toekomst recht heeft op 30% van de zogenaamde 'tweede schijf' i.p.v. 5%. Lees meer...

 


22 april 2015 - In het Rozebroekenpark staan op diverse plaatsen individuele metalen zitbankjes die inmiddels volledig verroest zijn (zie foto). Hoewel de bankjes niet als speeltoestel bedoeld zijn komen heel wat spelende kinderen in het park ermee in aanraking en vormen ze een potentieel risico. In o.a. de praktische leidraad voor veiligheid van speelterreinen is corrosie en roest één van de aandachtspunten en mag er geen uitwendige corrosie optreden. Lees meer...

 


20 april 2015 - Op 13 april ll. is de heraanleg van de Antwerpsesteenweg gestart, ingrijpende werken die ongeveer 9 maanden zullen duren. Iedereen is er zich van bewust dat de werken de komende maanden heel wat hinder met zich mee zullen brengen. Naast moeilijkere bereikbaarheid zullen tijdens de werken immers ook heel wat parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn. Lees meer...

 


20 april 2015 - In de ons omringende politiezones, zowel in Rhode-Schelde, Schelde-Leie als Evergem-Assenede, werden de afgelopen weken malafide arbeiders, zogezegde controleurs van de watermaatschappij, nepagenten... gesignaleerd die van deur tot deur trekken. Lees meer...

 


20 april 2015 - De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft een originele manier bedacht om aan inbraakpreventie te doen. Inwoners of verenigingen kunnen een infoavond organiseren bij hen thuis of op locatie. Ze trommelen dan wat buren, vrienden of leden op en krijgen samen tips van de politie om inbraken te vermijden. De avonden zijn duidelijk geïnspireerd op de bekende Tupperware- avonden. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   26   27   28   29   30   35     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.