Schoolmaaltijden

1 september 2017

Stad Gent biedt in haar onderwijsinstellingen en kinderopvanginitiatieven dagelijks een warme maaltijd aan. Sinds 2017 heeft Stad Gent bovendien een nieuw contract afgesloten voor het leveren van schoolmaaltijden voor de Gentse onderwijsinstellingen en kinderopvanginitiatieven.

  1. Wat is het aantal kinderen dat tijdens het schooljaar 2016-2017 op dagelijkse basis een warme schoolmaaltijd heeft genuttigd? Hoeveel kinderen deden dit 4x/week, 3x/week, enz…Over hoeveel schoolmaaltijden gaat het in totaal over het hele schooljaar?
    Het is ook de bedoeling rekening te houden met de input van kinderen, ouders en experten. Dit kan leiden tot gerichte bijsturingen.
     
  2. Werden ondertussen al opmerkingen/suggesties/aanbevelingen geformuleerd? Zo ja, dewelke zijn dit? En hebben deze geleid/zullen deze leiden tot bijsturingen? Zo ja, welke?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het is niet eenvoudig om op uw eerste vraag te antwoorden, aangezien niet alle gegevens die u vraagt voorhanden zijn. Dit heeft twee redenen.

Ten eerste startte sinds 2 januari 2017 een nieuwe leverancier met het leveren van de nieuwe schoolmaaltijden. In dit nieuwe contract werd het monitoren van het gemiddeld aantal maaltijden per dag duidelijk opgenomen als opdracht. Dit behoorde onvoldoende tot de opdracht van de vorige leverancier, waardoor we voor de periode september tot december 2016 niet over de nodige cijfers beschikken.

Ten tweede laat het facturatieprogramma van Dienst Kinderopvang niet toe om automatisch de gegevens te genereren. Het facturatieprogramma van het Stedelijk Onderwijs laat wel toe om het aantal kinderen dat een warme maaltijd eet in grove cijfers in te schatten. Deze twee gegevenheden zorgen ervoor dat we gedeeltelijk op uw eerste vraag kunnen antwoorden.

Wat betreft de gegevens van het Stedelijk Onderwijs Gent (6 tot 12-jarigen) geef ik u graag volgende cijfers mee:

Totaal aantal gefactureerde warme maaltijden schooljaar 2016-2017

201.003

 

 

Ruwe schatting op basis ingave totaal leerling per maand

 

sporadisch warme maaltijd

873

1x per week

585

2x per week

626

3x per week

731

4x per week

344

Blijft altijd warm eten

5


Deze cijfers zijn zeer ruw geschat: Bv. Een leerling heeft een verbruik van 8 maaltijden voor oktober (4 weken). Deze leerling is meegeteld in het cijfer van 2x per week. Het is echter heel goed mogelijk dat de leerling 2 weken bij mama is en dan 4x per week blijft eten en 2 weken bij papa en dan nooit blijft eten.

Voor zowel het Stedelijk Onderwijs Gent als Dienst Kinderopvang) kunnen we onderstaande gegevens vanuit de monitoring van de leverancier sinds van januari tot juni 2017 aanleveren:

maand

Totaal aantal maaltijden

Januari

78.318

Februari

79.863

Maart

91.235

April

68.200

Mei

87.941

Juni

66.391

TOTAAL

471.948


Wat betreft het gemiddelde verbruik per dag kunnen volgende gegevens aangeleverd worden voor zowel Stedelijk Onderwijs Gent als Dienst Kinderopvang van januari tot juni 2017: 

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Januari

3.528

4.154,6

2.402

3.917

3.657

Februari

4.163,5

4.255,25

2.612,25

4.576,25

4.358,5

Maart

4.920,5

4.821,75

2.518,2

4.101,2

3.833,8

April

2.975,5

4421

2.565,5

4010,5

3077,5

Mei

3.878,4

5.188,6

2.507,2

3.846,75

3.670,75

Juni

3.026

3.878,25

1.784,25

3.387,4

2.940


Wat betreft uw tweede vraag:

Opmerkingen, suggesties en aanbevelingen worden door de locaties telefonisch, via mail of via mondelinge feedback doorgegeven aan Dienst Schoonmaak en Services. Ontvangen klachten gingen vooral over de verpakking en de voorziene porties. Zowel verpakking als porties worden door de Dienst bekeken en aangepast. De yoghurt viel minder in de smaak bij de kinderen. Daarom wordt deze vervangen door een yoghurt met vanille en een beetje ongeraffineerde rietsuiker. Er waren opmerkingen over het fruit dat niet altijd in goede staat was. Het leveringsproces is herbekeken en de markt van andere leveranciers verkend. Ook opmerkingen met betrekking tot de rauwkost werden door Culinor opgevolgd. Bij het schrijven van het bestek voor de schoolmaaltijden werd ook rekening gehouden met opmerkingen van scholen, ouders en kinderen. Zo werd de bepaling opgenomen dat er niet teveel saus bij het hoofdgerecht mag geserveerd worden.

Opmerkingen worden steeds met Culinor besproken en de nodige aanpassingen worden doorgevoerd. De menu’s worden door Culinor voorgelegd aan de Dienst Schoonmaak en Services. Deze controleert de menu's op creativiteit, variatie, kleur en seizoensgebondenheid. De maaltijden worden ook regelmatig geproefd, ingrediëntenlijsten worden gecontroleerd en bijgestuurd.

Wat betreft de smaakpanels is een adviesbureau de methodiek aan het opzetten om maaltijden te testen met kinderen.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.