Parkeerplaatsen voor mensen met een beperking

4 september 2017

Volgens de mobiliteitswebsite van Stad Gent zijn er in het centrum 55 parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Door het circulatieplan zijn een aantal parkeerplaatsen in het nieuwe autovrij gebied verdwenen en gecompenseerd aan de rand. Bovendien werden er bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd.

Graag had ik een overzicht van de 55 parkeerplaatsen, met de vermelding van straat en huisnummer ter hoogte waarvan ze gelegen zijn.

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er is geen vaste lijst met alle parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Deze locaties wijzigen immers vaak, bijvoorbeeld door nieuwe aanvragen of verhuisbewegingen. Op de stadswebsite kan iedereen wel via een eenvoudige zoekopdracht op een webkaart raadplegen waar er precies voorbehouden plaatsen zijn (https://stad.gent/mobiliteitsplan/het-parkeerplan/webkaart-parkeerplan - voldoende inzoomen is nodig om deze plaatsen zichtbaar te maken. Op de website is de correcte informatie terug te vinden, terwijl een lijst snel gedateerd raakt.

Door de recente uitbreiding van het autovrije gebied is wel een parkeercompensatie gebeurd voor alle voorbehouden parkeerplaatsen die hier niet behouden konden blijven (ook voor taxi's, autodelen, bewoners...). Zo werden er toen - ter compensatie van de 7 plaatsen voor personen met een handicap - 10 extra plaatsen aan de rand van het grotere autovrije gebied voorzien.

De bijgevoegde beelden illustreren dit en dateren van iets voor de invoering van het circulatieplan. Het ene kaartje toont de situatie voor de invoering van het circulatieplan, het tweede de situatie in april 2017 waar de plaatsen binnen het autovrije gebied werden gecompenseerd aan de buitenrand.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.