Tijdelijke herhuisvesting kleuterklasjes De Tovertuin

5 september 2017

Sinds 1 september worden de containerklassen op de parking van WZC De Liberteyt in Wondelgem niet langer gebruikt door basisschool De Regenboog. De kleuters van de Tovertuin in de Bloemekenswijk zouden er nu onverwacht les krijgen tot de kerstvakantie. De beslissing zou er gekomen zijn nadat men enkele lokalen van het vernieuwde gebouw van de school niet veilig genoeg achtte voor gebruik.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Was het de bedoeling de betrokken lokalen vanaf 1 september effectief in gebruik te nemen?
  • Welke veiligheidsproblemen werden vastgesteld aan de lokalen?
  • Wanneer en door wie werd de beslissing genomen dat de lokalen niet in gebruik konden worden genomen?
  • Wanneer en hoe werden de ouders hiervan op de hoogte gebracht?
  • Hoe zal praktisch met de tijdelijke herhuisvesting van deze klasjes omgegaan worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De kleuterklassen waren voorzien om in gebruik genomen te worden op 1 september 2017.
Op dinsdag 22/8 ontving dienst bouwprojecten een formeel schrijven waarin stond dat de site gedurende minstens 8 weken verlaten moest worden.

Als argument werd de doorval van grote getransporteerde bouwonderdelen aangehaald. De aannemer verklaarde dat hij de verantwoordelijkheid voor onvoorziene omstandigheden zoals loskomen van elementen tijdens plaatsing en transport niet op zich wil nemen. Ook het plaatsen van grote hoeveelheden bouwmaterialen in pakket op de eerste verdieping, die later geplaatst worden op de juiste plaats, zouden volgens de aannemer kunnen leiden tot destabilisatie van het gehele gebouw. Eens deze lasten op de juiste plaats vormt dit uiteraard geen probleem meer gezien de constructie daarop berekend is.

Als reactie op het schrijven van de aannemer waren er op 23 en 25 augustus overlegmomenten van de verschillende diensten om tot een oplossing te komen. Op vrijdag 25/8 werd de voorzitter van het oudercomité op de hoogte gebracht. Op maandag 28/8 werden alle betrokken ouders telefonisch opgebeld en werd er een mail verstuurd. De dag erop kregen de ouders dezelfde informatie ook nog per post toegestuurd. Dinsdag 29/08/2017 werd er op de website een bericht geplaatst. Op woensdag 30/08/2017 werd er een persbericht doorgegeven vanuit Onderwijs (http://persruimte.stad.gent/158315-kleuterklassen-de-tovertuin-verhuizen-tijdelijk-naar-site-de-liberteyt-in-wondelgem). En op 31/8 werden de ouders uitgenodigd om de klassen te bezoeken en de rit met de bus te maken.

Voor de ouders verandert er praktisch niets, ze zetten zoals altijd hun kinderen op De Tovertuin af. Elke morgen en avond is er een bus die de kinderen vervoert tussen de Vroonstalledries en de Francisco Ferrerlaan. In één van de ruimtes van de containers werd er een tijdelijke keuken geïnstalleerd voor het opwarmen van de maaltijden. De warmeters eten in deze tijdelijke refter. De andere kleuters mogen een deel van WZC de Libertyt gebruiken voor hun pauzes en de soepeters en kinderen die een lunchpakket nuttigen. Er is een mooie wisselwerking tussen het WZC en de kleuters. Service en Logistiek voorziet dagelijks reguliere schoonmaak en de normale schoonmaak voor de maaltijden en sanitair zoals in een gewone school.

De situatie wordt van heel nabij opgevolgd. De kleuters zijn alvast goed gestart.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.