Vragen

14 januari 2015 - Bewoners van de Roodborstjesstraat (Wondelgem) signaleren de slechte staat van de trottoirs en de gebrekkige afwatering via de riolering in hun straat. In het trottoir zijn er op verschillende plaatsen putten die bij regenweer voor plassen zorgen, trottoirtegels steken ettelijke centimeter omhoog en regenwater blijft staan in de greppels. Lees meer...

 


16 december 2014 - Uit de cijfers die werden besproken tijdens de commissie algemene zaken deze maand blijken inbrekers in de afgelopen maand oktober bijzonder actief geweest te zijn in onze stad. Met meer dan 280 inbraken bereikten we een triest hoogtepunt. Lees meer...

 


16 december 2014 - Naar aanleiding van een vraag i.v.m. het wegnemen van de verlichting langs de fietspaden in de verkaveling Lange Velden in Wondelgem vorig jaar, stelde u dat de ontwikkelingen rond aanwezigheidsdetectie, dimmer en selectief doven van verlichting, hoewel deze al een tijdje in gebruik zijn in Nederland, nog niet robuust genoeg waren om op grotere schaal toe te passen. Lees meer...

 


10 december 2014 - Het KB 04.04.2003 introduceerde nieuwe borden om het begin en het einde van de bebouwde kom aan te kondigen. Er werd in een overgangsperiode voorzien tot 1 juni 2015 om de gemeenten voldoende tijd te geven en niet te zeer op kosten te jagen. Lees meer...

 


8 december 2014 - Na de discussie over het sluiten van brandweerpost Noord vernemen we dat de burgemeester van Evergem aangeeft uit te kijken naar een andere locatie voor de brandweerpost aan de Waalbrug (West). Het gebouw zou fel verouderd zijn en niet meer in goede staat. Om die reden, en om een betere geografische spreiding te bekomen, zou men overwegen de voorpost naar Sleidinge te verhuizen. Lees meer...

 


26 november 2014 - Aan de halte Bernard Spaelaan van tramlijn 4 aan de Martelaarslaan doen zich, vooral tijdens de ochtend- en avondspits, gevaarlijke situaties voor met overstekende voetgangers. Heel wat tramgebruikers die afstappen en verder richting Godshuizenlaan moeten stappen keren immers niet terug tot aan de verkeerslichten om over te steken, maar gebruiken het tramperron om verder te gaan en steken de Martelaarslaan over ter hoogte van het einde van het tramperron. Lees meer...

 


18 november 2014 - Via de pers vernamen we de oproep van openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM om alarm te slaan wanneer het oud papier of de PMD-zak plots van voor de deur verdwenen is nog voor de ophaaldiensten zijn gepasseerd. Het aantal afvaldiefstallen zou de laatste tijd fors stijgen en zou de reguliere afvalophaling nog duurder maken. Lees meer...

 


4 november 2014 - In februari van dit jaar stelde ik in deze commissie de vraag naar de bereidheid bij het stadsbestuur om een nieuw terrein voor mobilhomes aan te leggen met aangepaste faciliteiten. Vanuit toeristisch oogpunt zou dit een grote meerwaarde voor Gent betekenen. Lees meer...

 


23 oktober 2014 - De reeds bestaande parkeerdruk in de Bloemekenswijk is de afgelopen tijd nog toegenomen door de werken aan de Wondelgembrug en Nieuwevaart. Daarnaast is reeds geruime tijd een parkeerverbod van kracht in de Roggestraat door de aanleg van het nieuwe park. Lees meer...

 


20 oktober 2014 - Heel wat Gentenaars met groene vingers beschikken niet over een eigen tuin en zijn aangewezen op de volkstuintjes. Die zijn de afgelopen jaren dan ook bijzonder succesvol waardoor zelfs wachtlijsten ontstaan. Er zijn echter ook Gentenaars die wel over een eigen tuin beschikken, maar die niet (meer) zelf kunnen onderhouden. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   30     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.