Vragen

9 oktober 2014 - Na de actualisatie van het lichtplan werden vorige legislatuur deelverlichtingsplannen opgemaakt die gefaseerd worden uitgevoerd, o.a. ook in de deelgemeenten. Naast het reduceren van lichthinder en energiegebruik hebben deze tot doel de belangrijkste plaatsen en gebouwen in de wijken van onze stad te accentueren. Lees meer...

 


8 oktober 2014 - Het basketbalveldje tussen de Roodborstjesstraat en Spechtstraat ligt er al een tijdje onverzorgd bij. De ondergrond is in slechte staat, er is heel wat onkruid tussen de tegels en de basketbaldoelen hebben hun beste tijd gehad. Ook worden steeds vaker geparkeerde auto’s op het veldje opgemerkt. Lees meer...

 


8 oktober 2014 - Voor de zomer werd een nieuw voetpad en bushalte aangelegd in de Vroonstalledries, tussen Woestijnegoedlaan en aansluitend op het bestaande voetpad in de Sint-Markoenstraat. De aanleg van dit voetpad is uiteraard een hele verbetering voor de voetgangers. Lees meer...

 


8 oktober 2014 - Tijdens de themacommissie over het parkeerplan wees ik op het feit dat bij de aanleg van de verlengde perrons langs tramlijn 1 ruime overdekte fietsenstallingen (o.a. ter hoogte van de halte Botestraat) werden verwijderd en niet teruggeplaatst. Lees meer...

 


18 09 2014 - Enkele jaren geleden werd in Gent een proefproject opgestart rond gratis draadloos internet in de stad. Zo werd gratis surfen aan de Graslei mogelijk gemaakt voor iedereen. Dit proefproject werd positief geëvalueerd, en iedereen kan nu structureel genieten van gratis wifi op de Graslei. Lees meer...

 


11 09 2014 - Op een eerdere vraag van collega Meersschaut over het wildparkeren van fietsen op de Korenmarkt gaf u aan vooral sensibiliserend te willen optreden met duidelijkere signalisatie en een labelacties. Dit blijkt echter weinig succesvol te zijn. Zowel op de Korenmarkt als op andere plaatsen in de stad worden fietsen nog steeds hinderlijk achtergelaten. Lees meer...

 


8 09 2014 - Enkele maanden geleden werd het stadsbestuur per brief op de hoogte gebracht van de financiële problemen van KFC Olympia Gent en werd officieel om steun gevraagd. Hierop werd de club een renteloze lening van €40.000 toegekend. Het ontleende bedrag mag uitsluitend aangewend worden ter ondersteuning en aanmoediging van de jeugdwerking van de club. Lees meer...

 


7 juli 2014 - Als gevolg van de onweders begin juni heeft ook Stad Gent het initiatief genomen een vraag tot erkenning als rampgebied in te dienen bij de gouverneur. Om deze aanvraag tot erkenning als ramp te kunnen indienen, diende Stad Gent informatie te verzamelen over de schadegevallen op haar grondgebied. Lees meer...

 


7 juli 2014 - Uit het antwoord op mijn eerdere schriftelijke m.b.t. het aantal woninginbraken 2013 per deelgebied bleek een duidelijke afwijking per deelgebied t.o.v. het globale resultaat onze politiezone. Lees meer...

 


26 mei 2014 - Begin oktober vorig jaar stelde ik een schriftelijke vraag over het desolate straatbeeld van het kruispunt van de Evergemsesteenweg met de Sint-Markoenstraat in het centrum van Wondelgem. Een week later ontving ik uw antwoord waarin u stelde dat u opdracht zou geven de wegmarkeringen op te frissen, de signalisatie te herstellen en de vervanging van de blokken op de verkeersdruppel in te plannen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   30     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.