Vragen

18 november 2014 - Via de pers vernamen we de oproep van openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM om alarm te slaan wanneer het oud papier of de PMD-zak plots van voor de deur verdwenen is nog voor de ophaaldiensten zijn gepasseerd. Het aantal afvaldiefstallen zou de laatste tijd fors stijgen en zou de reguliere afvalophaling nog duurder maken. Lees meer...

 


4 november 2014 - In februari van dit jaar stelde ik in deze commissie de vraag naar de bereidheid bij het stadsbestuur om een nieuw terrein voor mobilhomes aan te leggen met aangepaste faciliteiten. Vanuit toeristisch oogpunt zou dit een grote meerwaarde voor Gent betekenen. Lees meer...

 


23 oktober 2014 - De reeds bestaande parkeerdruk in de Bloemekenswijk is de afgelopen tijd nog toegenomen door de werken aan de Wondelgembrug en Nieuwevaart. Daarnaast is reeds geruime tijd een parkeerverbod van kracht in de Roggestraat door de aanleg van het nieuwe park. Lees meer...

 


20 oktober 2014 - Heel wat Gentenaars met groene vingers beschikken niet over een eigen tuin en zijn aangewezen op de volkstuintjes. Die zijn de afgelopen jaren dan ook bijzonder succesvol waardoor zelfs wachtlijsten ontstaan. Er zijn echter ook Gentenaars die wel over een eigen tuin beschikken, maar die niet (meer) zelf kunnen onderhouden. Lees meer...

 


9 oktober 2014 - Na de actualisatie van het lichtplan werden vorige legislatuur deelverlichtingsplannen opgemaakt die gefaseerd worden uitgevoerd, o.a. ook in de deelgemeenten. Naast het reduceren van lichthinder en energiegebruik hebben deze tot doel de belangrijkste plaatsen en gebouwen in de wijken van onze stad te accentueren. Lees meer...

 


8 oktober 2014 - Het basketbalveldje tussen de Roodborstjesstraat en Spechtstraat ligt er al een tijdje onverzorgd bij. De ondergrond is in slechte staat, er is heel wat onkruid tussen de tegels en de basketbaldoelen hebben hun beste tijd gehad. Ook worden steeds vaker geparkeerde auto’s op het veldje opgemerkt. Lees meer...

 


8 oktober 2014 - Voor de zomer werd een nieuw voetpad en bushalte aangelegd in de Vroonstalledries, tussen Woestijnegoedlaan en aansluitend op het bestaande voetpad in de Sint-Markoenstraat. De aanleg van dit voetpad is uiteraard een hele verbetering voor de voetgangers. Lees meer...

 


8 oktober 2014 - Tijdens de themacommissie over het parkeerplan wees ik op het feit dat bij de aanleg van de verlengde perrons langs tramlijn 1 ruime overdekte fietsenstallingen (o.a. ter hoogte van de halte Botestraat) werden verwijderd en niet teruggeplaatst. Lees meer...

 


18 09 2014 - Enkele jaren geleden werd in Gent een proefproject opgestart rond gratis draadloos internet in de stad. Zo werd gratis surfen aan de Graslei mogelijk gemaakt voor iedereen. Dit proefproject werd positief geëvalueerd, en iedereen kan nu structureel genieten van gratis wifi op de Graslei. Lees meer...

 


11 09 2014 - Op een eerdere vraag van collega Meersschaut over het wildparkeren van fietsen op de Korenmarkt gaf u aan vooral sensibiliserend te willen optreden met duidelijkere signalisatie en een labelacties. Dit blijkt echter weinig succesvol te zijn. Zowel op de Korenmarkt als op andere plaatsen in de stad worden fietsen nog steeds hinderlijk achtergelaten. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   30     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.