Vragen

16 december 2013 - Begin oktober stelde ik een schriftelijke vraag over het desolate straatbeeld van De Vierweegse, het kruispunt van de Evergemsesteenweg met de Sint-Markoenstraat, de Morekstraat en de Vierweegsestraat in het centrum van Wondelgem. Lees meer...

 


21 oktober 2013 - Tot voor kort verplichtte een gebodsbord bestuurders vanop de Wondelgembrug rechtdoor te rijden richting Wondelgemstraat. Sinds deze verplichting werd opgeheven ontstaan geregeld wachtrijen omdat het links afslaand verkeer voorrang dient te verlenen aan de tegenliggers. Het verkeer in tegenovergestelde richting krijgt immers gelijktijdig groen licht. Lees meer...

 


17 oktober 2013 - Zoals in de parkeerstudie terecht wordt aangegeven wordt de Bloemekenswijk geconfronteerd met een hoge toenemende parkeerdruk, vooral 's avonds. In de Bloemekenswijk lopen bovendien een aantal grote en kleinere projecten (UCO-Site, FNO...) die voor bijkomende parkeerdruk kunnen zorgen, maar in de toekomst eventueel ook potentiële parkeermogelijkheden kunnen creëren. Lees meer...

 


10 oktober 2013 - Het Westerringspoor voorziet in een fietsverbinding tussen de Muide, Wondelgem, Mariakerke en de Brugse Poort. Hoewel het fietspad d.m.v. een verkeersbord D7 aangeduid wordt als 'verplicht fietspad' maken ook heel wat voetgangers er gebruik van. Lees meer...

 


9 oktober 2013 - Bewoners van Wondelgem signaleren me dat de gemeente er op veel plaatsen nogal verloederd bij ligt. Bijna traditioneel hebben ze het dan over onkruid, zwerfvuil, slecht onderhouden voetpaden... Lees meer...

 


1 juli 2013 - Het wegdek van de toegangsweg naar het IVAGO Recyclagepark in Wondelgem is op verschillende plaatsen ernstig beschadigd. In die mate zelfs dat steenslag de wagens van de bezoekers van het recyclagepark zou kunnen beschadigen. Lees meer...

 


14 juni 2013 - Ik ontvang geregeld klachten van bewoners over het feit dat het wegdek van de Gaverstraat nog steeds in slechtste staat verkeert. Uit het antwoord op vraag in vorige de legislatuur bleek de straat in hoofdzaak kwaliteitslabel C1 en C2 te krijgen. Dit zou geen integrale heraanleg verantwoorden maar men zou door de sectorverantwoordelijke laten controleren waar eventueel lokale herstellingen nodig waren. Lees meer...

 


16 mei 2013 - De verenigingen van Wondelgem en Mariakerke wachten al enkele jaren op de bouw van de nieuwe polyvalente zaal op de Neptunus-site in Wondelgem. Eind vorig jaar werd de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd en werden de bouwwerken gegund en rond deze periode zouden de werken starten. Lees meer...

 


26 november 2012 - De achtertuinen van de huizen gelegen in de Spurriestraat palen aan een klein bosje, eigendom van de stad Gent. Niet alleen wordt dit bosje weinig of niet onderhouden, wat zorgt voor wildgroei en sluikstorten, bovendien zorgen de hoge bomen ervoor dat sommige tuinen geen zon meer krijgen. Lees meer...

 


21 maart 2012 - Het antwoord dat ik mocht ontvangen op mijn eerdere schriftelijke vraag SV32/2012 roept meer vragen op. U stelt dat de Helmkruidstraat ter hoogte van de overweg afgesloten werd op vraag van De Lijn nadat er daar incidenten plaatsvonden. Graag had ik vernomen over welke incidenten het gaat en op welke data deze plaatsvonden. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   26   27   28   29   30     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.