Privacy van de tuinen gelegen aan het nieuwe fietspad aan de Bourgoyen Ossemeersen

1 oktober 2019

Het nieuwe fietspad aan de Bourgoyen Ossemeersen verbindt voortaan de Papiermolenstraat, met de Noormanstraat en de Mahatma Gandhistraat. Op die manier fietsen we ongehinderd van groene long naar groene long.

Met de komst van Park Halfweg en de verdere uitbouw van de volkse initiatieven Boerse Poort, is dit de kers op de taart van een groen, ecologisch, fietsvriendelijk en modern stadsbeleid. 

Een prachtige verwezenlijking van het vorige en het huidige stadsbestuur die het mogelijk maakt van Mariakerke, op een veilige manier doorheen de natuur, naar de Blaarmeersen en de stationsbuurt te wandelen, fietsen, steppen en noem maar op. 

De tuinen aan de Mahatma Gandhistraat kennen door het nieuwe fietspad wel een nieuwe situatie. Er is nu meer inkijk. En het fietspad komt quasi uit op de tuinen. Niet iedereen kan daar per se iets aan doen, dit aangezien sommige tuinen uitkomen op de leie-arm ter hoogte van de Hoosmolen. 

Eigenlijk grenzen deze tuinen aan beschermd natuurgebied, volgens het gewestplan van welleer, waar nu het fietspad aangelegd is. 

Vraag:

Kan er aan de Leiearm een mooi soort ecologische omheining voorzien worden, zodanig dat men niet zomaar op de tuinen van de Gandhistraat 28 en Gandhistraat 30 uitkomt?

Misschien kan dat in samenspraak gebeuren met de bewoners daar?

Kan er gekeken worden naar een soort oplossing die ervoor zorgt dat de tuinen die uitkomen op de Bourgoyen hun zicht blijven bewaren op de (dode) leie-arm, zonder quasi direct op het fietspad uit te komen?

Mattias De Vuyst
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het antwoord van schepen voor openbaar groen, Astrid De Bruycker, leest u hier.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.