Parkeerdruk Bollebergen in Zwijnaarde

10 februari 2014

In de Grotesteenweg Noord en Bollebergen in Zwijnaarde worden bewoners geconfronteerd met een hoge parkeerdruk ten gevolge de parkeerbehoefte van de werknemers van de nabijgelegen kantoorgebouwen die deels op het openbaar domein lijkt te worden afgewenteld.

Hoe beoordeelt u deze situatie en welke maatregelen overweegt u desgevallend om de parkeerdruk voor buurtbewoners beheersbaar te houden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De parkeerproblematiek te Bollebergen werd eind 2012 grondig door het Mobiliteitsbedrijf onderzocht. Uit deze analyse kwam als beste oplossing het inrichten van tien voorbehouden bewonersplaatsen (verspreid over 2 locaties te Bollebergen), om overdag tegemoet te komen aan de parkeerbehoefte van de bewoners. Dit werd ook uitgevoerd. Er werden intussen aan de bewoners van Bollebergen 30 bewonerskaarten uitgereikt, waarmee ze gratis op deze voorbehouden bewonersplaatsen kunnen parkeren. Zonder bewonerskaart riskeert men hier 24/24u een retributie van 60 euro. Uit een veelheid van parkeeronderzoeken stelt het Mobiliteitsbedrijf vast dat doorgaans rond 30% van de voertuigen van bewoners overdag op straat geparkeerd staan. Die 10 voorbehouden bewonersplaatsen zijn hier m.a.w. op afgestemd. Buiten de kantooruren is er geen parkeerprobleem voor bewoners.

Intussen werd ook door de bedrijven geïnvesteerd in hun parkeerinfrastructuur. Zo werd bv. een parkeerterrein op het eind van Bollebergen beter aangeduid, zodat dit nu effectief gebruikt wordt, waar dit voordien eerder leeg stond.

Deze maatregelen sluiten natuurlijk niet uit dat hier tijdens de kantooruren een groot aantal parkeerders een plaatsje zoekt. Wij achten het echter niet wenselijk om lokaal een parkeerregime zoals betalend parkeren of blauwe zone in te voeren, omdat dit al te veel zou leiden tot de verschuiving van de parkeerdruk naar een aanpalende straat of buurt. Met de voorbehouden bewonersplaatsen werd een parkeermaatregel op maat aangeboden, zonder de parkeerdruk van bezoekers te verschuiven.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.