Fietsverbinding Muinkschelde als sluitstuk van fietsas tussen Gent-Centrum en Zwijnaarde

11 maart 2014

Met de realisatie van de onderdoorgang onder de Ter Platenbrug werd een belangrijke missing link op het traject richting UZ en Zwijnaarde weggewerkt. U gaf aan dat ook de Stropkaai nog zal aangepakt worden om er de veiligheid van fietsers te verhogen.

Over eerdere plannen om een fietsas uit te bouwen langs de Muinkschelde bleef het nog stil.

Het nog realiseren van een veilige fietsverbinding tussen de geplande fiets- en voetgangersbrug van het project De Krook en Kantienberg zou nochtans het sluitstuk zijn van een volwaardige hoofdfietsas tussen de binnenstad en Zwijnaarde.

Vandaar volgende vragen:

  • Zijn er momenteel nog plannen om een fietsverbinding langs de Muinkschelde te realiseren?
  • Zo ja, in welk stadium bevinden die zich en is er al enige zicht op de timing voor de realisatie ervan?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het wensbeeld om langs deze as een fietsverbinding verder uit te werken, bestaat zeker.

Er is echter nog geen zicht op een timing.

Twee zaken moeten de volgende maanden worden uitgeklaard:

  • Hoe krijgen we een fietsonderdoorgang onder de Muinkbrug en Marcellisbrug? Aan welke randvoorwaarden moet dit voldoen?
  • Op welke wijze kan de oeververbinding langs de kant van de Universiteit worden gebruikt, onder welke voorwaarden?

Pas als daar meer duidelijkheid over is, kan er concreter gewerkt worden in de richting van realisatie.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.