KAA Gent op zoek naar extra parkeerplaatsen aan Ghelamco-arena

13 maart 2014

Via de pers vernamen we dat KAA Gent op zoek is naar extra parkeerplaatsen in Zwijnaarde. Uit uw reactie bleek onmiddellijk dat hiervan geen sprake kan zijn. Extra parkeerplaatsen blijken nochtans nodig te zijn, want hoewel de club volop de kaart trekt van het openbaar vervoer en fietsen, blijken toch heel wat supporters voor de auto te kiezen.

Het openbaar vervoer schiet immers tekort en, afhankelijk van de weersomstandigheden, lijkt het aantal fietsers bij momenten al fel te zijn teruggevallen.

Het gebrek aan volwaardige alternatieven zorgt er dan ook voor dat heel wat mensen voor de auto blijven kiezen. Dat is nu eenmaal de realiteit en die mogen we niet negeren.

Ik begrijp dat men geen extra autoverkeer naar het stadion zelf wil lokken, de omgeving leent zich daar trouwens niet toe. Maar alternatieven op wandelafstand met als het ware een “park + walk”-principe scheppen de mogelijkheid om parkeeroverlast in de omgeving te vermijden.

Ik heb dan ook volgende vragen:

 • Wat is de visie op de parkeerafwikkeling in de ruime omgeving van de Ghelamco-arena, zonder bijkomende parking?
 • Wat is de benuttingsgraad van de zogenaamde voorbehouden plaatsen aan de Ghelamco-arena?
 • Op basis waarvan beschouwt De Lijn de thuiswedstrijden als evenement waarbij de organisator moet meebetalen voor ‘speciaal vervoer’? Dit, terwijl ik meen dat dit destijds niet het geval was aan het Jules Ottenstadion.
 • Is er reeds overleg geweest met De Lijn over een aanpassing of uitbreiding van de ‘gewone’ dienstregeling? Zo ja, wat was het resultaat hiervan?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Een aantal elementen:

 • Als stad bewust gekozen voor een duurzaam mobiliteitsprofiel voor Ghelamco Arena. Het is ten andere de club die verantwoordelijk is om dit te realiseren. Dit werd opgelegd in de vergunningsprocedure.
 • We wisten dat er grote autodruk ging komen, we willen hier niet aan toegeven. Tot nu lukt het behoorlijk goed om dit duurzame profiel te handhaven.
 • Huidig parkeersysteem:
  • Enkel parkeren in de onmiddellijk omgeving van de arena enkel op reservatie (zo vermijden we dat iedereen “eens komt kijken of er een plaats vrij is”)
 • We zetten maximaal in op P&R-mogelijkheden met verschillende shuttlebussen:
  • Vanuit Land van Rodelaan
  • Vanaf het Wilsonplein
 • Bezoekende clubs en supporterclubs zetten eigen bussen in
 • we willen fietsinfrastructuur en fietscomfort nog verbeteren
 • We willen graag verder inzetten op dergelijke initiatieven

Park & Walk dichtbij heeft nadelen:

 • Mensen gaan massaal parkeren rond een dergelijke Park & Walk en we krijgen overlast (filevorming), omdat teveel auto’s naar die plaats gaan
 • Automatisch gaat men dan ook in de omliggende buurten gaan parkeren, met klachten van de bewoners tot gevolg
 • Wat de bezettingsgraad van de huidige parkings betreft: De club stelt dat de meeste parkings quasi uitverkocht zijn, een paar parkings hebben nog plaatsen op overschot.

De Lijn:

 • Er is heel wat overleg geweest met De Lijn en de club.
 • Vermits er gemiddeld een 20-tal wedstrijden per jaar zijn, kan men moeilijk stellen dat dit past binnen een reguliere lijnvoering
 • Net zoals andere evenementen, wil De Lijn meewerken aan een goede bereidbaarheid, en hun voertuigen, kennis en kunde inzetten om het evenement voor iedereen bereikbaar te maken
 • Hier hangt natuurlijk een kost aan vast, deze kost is te dragen door de organisator. Dit is identiek bij andere evenementen (Gentse Feesten, O’ de gand, etc, lichtfestival, etc). Het zou niet fair zijn om hier overheidsgeld voor te gebruiken.
 • In het Ottenstadion werd er geen extra openbaar vervoer ingezet, wel bussen van supportersclubs en van bezoekende clubs.

Mijn conclusie is dat we het duurzame mobiliteitsprofiel goed moeten bewaken en daar zelfs verder inspanningen moeten voor leveren. Daarom zal ik zo snel mogelijk een overleg organiseren met de club om te kijken hoe we dit moeten doen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.