Fietsenstalling Safierstraat

3 maart 2014

In antwoord op mijn schriftelijke vraag m.b.t. de fietsenstalling die werd geplaatst in de Saffierstraat (Nr. 632 dd. 28/11/2013) stelde u dat fietsparkeerplaatsen worden ingericht daar waar er een duidelijke nood is, gebaseerd op signalen van burgers, eigen onderzoek en cijfers.

Bewoners signaleren me nu, drie maanden later, dat de betroffen fietsenstalling, waarvoor een parkeerplaats werd gesupprimeerd, nauwelijks of niet gebruikt wordt. Deze fietsenstalling lijkt dan ook efficiënter te kunnen worden ingezet op een plaats in onze stad waar daar wel degelijk nood aan is.

  • Wordt ook het effectief gebruik van fietsenstalling geëvalueerd?
  • Zo ja, worden fietsenstallingen verwijdert wanneer blijkt dat ze op een andere plaats effectiever gebruikt kunnen worden?
  • Welke maatregelen zal u nemen om aan de verzuchtingen van de bewoners m.b.t. de ongebruikte fietsenstalling in de Saffierstraat tegemoet te komen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Op dit moment worden de fietsenstallingen enkel geëvalueerd op aanvraag. Ik zal dan ook naar aanleiding van uw signalen aan het Mobiliteitsbedrijf vragen dat het gebruik van de fietsenstalling in de Saffierstraat wordt geëvalueerd.

In de toekomst wensen we wel meer gebiedsgericht te werken. Hiermee richten we ons op de mobiliteitsbehoeften van een groter gebied dan een individuele vraag. Zo zullen we nagaan of er ook andere straten in de buurt zijn met fietsparkeerdruk, of er pleintjes of verbrede voetpaden op loopafstand geschikt zijn voor het plaatsen van fietsenstallingen, en zal er uiteraard ook nagegaan worden of er fietsenstallingen in de buurt in onbruik geraakten. Deze fietsenstallingen zullen in dat geval verplaatst worden naar een locatie waar de nood hoger is.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.