Hinder van kabelgoot in de Beukenlaan, Sint-Denijs-Westrem

24 april 2014

In de Beukenlaan ligt al geruime tijd een rubberen kabelgoot over zowel de fietspaden als de rijbaan. De kabelgoot moet de tijdelijke waterleiding voor de tegenover gelegen werf beschermen. Deze is echter niet alleen zeer hinderlijk voor zowel fietsers als automobilisten, de geluidshinder die ze veroorzaakt zorgt ook voor overlast bij omwonenden.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

  • Is ook een dergelijke inname van het openbaar domein vergunningsplichtig? Zo ja, werd de betroffen inname vergund en desgevallend voor welke termijn?
  • Welke maatregelen kunnen genomen worden om de termijn waarbinnen dergelijke hinderlijke ingrepen nodig zijn zo kort mogelijk te houden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De kabelgoot in de Beukenlaan werd op 4 juli 2013 vergund op advies van het Bureau voor Verkeerstechniek (BVT) van de LPZ Gent. De vergunning liep evenwel slechts tot 31 december 2013.

Een tweetal weken geleden zijn de collega’s van BVT na een klacht ter plaatse geweest.

De aannemer (Firma Elbeko) wist toen te vertellen dat de kabelgoot eind april overbodig zou zijn en dus verwijderd ging worden.

Vandaag/vrijdag 9 mei is de BVT ter plaatse geweest om vast te stellen dat de kabelgoot er nog steeds ligt, maar de aannemer beloofde ze vandaag nog weg te halen.

Maandag 12 mei is een nieuw plaatsbezoek gepland. Als de kabelgoot dan niet weg is zal de procedure tot ambtshalve verwijdering opgestart worden.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.