Dieren Maaltebruggepark

2 juni 2014

In het Maaltebruggepark is een zone met dieren voorzien. Naar verluidt zouden de dieren moeten verdwijnen uit besparingsoverwegingen.

  • Zijn deze dieren eigendom van Stad Gent?
  • Klopt het gerucht dat de dieren zouden verdwijnen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In het Maaltebruggepark is momenteel een dierenpark gevestigd dat één pony, enkele schapen, geiten, tamme konijnen, en enkele kippen en vogels huisvest.

Ook in Frans Tochpark en in Domein Claeys-Boúúuaert worden dieren gehouden.

In het kader van de onvermijdelijke besparingen besliste het college om de dierenparken begeleid af te bouwen.

Er zal onderzocht worden of de dieren in de schoolhoeve De Campagne kunnen gehuisvest worden.  Als de dieren daar niet terecht kunnen zal de Groendienst deze dieren ter adoptie aan de Gentenaars aanbieden.

Er worden geen dieren vrijgelaten in de natuur omdat deze dieren niet gewoon zijn om te overleven in de natuur.

Elke Gentenaar zal zich kunnen opgeven via Gentinfo om één dier te adopteren. Indien de interesse groter is dan het aanbod, zal een loting gebeuren.

De dierenadoptie zal gebeuren met aandacht voor het dierenwelzijn. Gentenaars die een dier adopteren moeten een overeenkomst ondertekenen waarin zij verklaren de dieren over te nemen in de conditie waarin ze zich bevinden, goed te verzorgen  (huisvesting, oppervlakte, verzorging en voeding), niet te verkopen of te slachten en niet opnieuw uit te zetten op het openbaar domein.

Iedereen die een dier adopteert, ontvangt een beschrijving met basisnoden (huisvesting, verzorging en voeding).

De voorbereidingen voor de dierenadoptie zullen deze zomer verder worden uitgewerkt. In september wordt een oproep tot adoptie gelanceerd. De adoptie zelf zal doorgaan op 29 oktober.

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.