Stand van zaken Hondelee

23 juni 2014

In januari vond een informatievergadering voor buurtbewoners plaats over de geplande rioleringswerken en de integrale vernieuwing van de Hondelee en Zwartekobenstraat. Op mijn eerdere vraag over de bekommernissen van de bewoners hierbij antwoordde u dat alle opmerkingen zouden geëvalueerd worden en terug op de agenda geplaatst worden van de werkgroepen IKZ heraanleg wegen.

Afhankelijk van de consensus binnen de werkgroep zouden de plannen behouden of aangepast worden. Intussen werd u reeds een tijdje geleden een petitie overhandigd met de opmerkingen en voorstellen van de bewoners en is er overleg met de betrokken bewoners geweest.

  • Hoe verliep het overleg met de bewoners?
  • Wat is de huidige stand van zaken in het dossier?
  • Is er al meer duidelijkheid in welke mate aan hun bekommernissen kan en zal tegemoet gekomen worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het overleg met een afvaardiging van de bewoners is doorgegaan op 10 april. Hierbij heb ik geluisterd en verder kennis gemaakt met de bezorgdheden van de bewoners.

Deze bezorgdheden waren in grote lijnen dezelfde als deze reeds geuit op het infomoment op 29 januari.

Aan alle bewoners van Hondelee en de Zwartekobbenstraat werd vanuit de stad Gent een uitgebreid schrijven dd. 10 juni overgemaakt. Dit schrijven geeft aan wat we met de opmerkingen van zowel het overleg met de beperkte delegatie uit de Hondelee als met de opmerkingen van het infomoment gedaan hebben inzake afwatering, snelheidsproblematiek en dergelijke meer.

Daarnmee menen we dat de inspraak van de bewoners maximaal gerespecteerd werd en het ontwerp werd bijgestuurd waar mogelijk.

De plannen zijn ondertussen aangepast rekening houdend met bepaalde opmerkingen van de bewoners. Deze plannen zullen nu nog voor het bouwverlof rondgestuurd worden in functie van de pré-adviesvraag naar de verschillende stadsdiensten en in het najaar ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college om normaal eind dit jaar de bouwaanvraag in te dienen.

De aangepast plannen zullen ook nog overgemaakt worden aan de woordvoerder van de buurt, zoals afgesproken op het overleg van 10 april.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.