Woninginbraken per deelgebied Stad Gent

7 juli 2014

Uit het antwoord op mijn eerdere schriftelijke m.b.t. het aantal woninginbraken 2013 per deelgebied bleek een duidelijke afwijking per deelgebied t.o.v. het globale resultaat onze politiezone.

Zet dezelfde trend per deelgebied zich verder in 2014?

Hoe zijn de geregistreerde feiten van de eerste jaarhelft 2014 verdeeld over de deelgebieden van het grondgebied van Stad Gent?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De door u gevraagde cijfers vindt u als bijlage. (Download bijlage)

Met betrekking tot het stijgend aantal woninginbraken in een aantal wijken en deelgemeenten blijft de Lokale Politie Gent werken op de verschillende domeinen zoals beeldvorming (om informatiegestuurd te kunnen werken), preventie, de vaststellingen (verbeteren van de kwaliteit van pv's), het onderzoek (een eigen sporenteam binnen de zone), de acties (het O-team dat vlot inzetbaar is) en de coördinatie. Dit zowel op korte, middellange en lange termijn. Tevens wordt er goed samengewerkt met zowel interne als externe partners.

Het project "Diefstal in Woningen" blijft een prioriteit in het Zonaal Veiligheidsplan. Voortdurend wordt bekeken hoe en waar LPZ Gent haar aanpak eventueel nog kan verbeteren.

Enkele voorbeelden van politiemaatregelen zijn:

  • de Interventiedienst die de nodige inspanningen levert om de kwaliteit van vaststellingen te verbeteren;
  • de laatste acties van het O-Team waarbij men ganse delen van een wijk afsluit en alles en iedereen controleert die zich in deze zone bevindt;
  • het Sporenteam dat werd opgericht binnen de Recherche;
  • het bureau Politionele Inbraakpreventie werkt het ganse jaar door preventieve acties uit door middel van gepersonaliseerde adviezen op vraag van de burgers, evenals globale acties om het grote publiek te sensibiliseren. Daarnaast voert deze dienst sedert anderhalf jaar proactieve acties uit door middel van zogenaamde Speed-Diefstal Preventieacties (Speed-DPA's), met als doel een nog groter publiek te bereiken.

Zo werden er in het kader van dit project 13.209 woningen bezocht. Dit telkens op basis van een analyse van inbraakgevoelige locaties en/of vraag van ongeruste burgers. Speed-DPA's worden uitgevoerd naar aanleiding van een inbrakengolf in een bepaalde omschrijving of op vraag van bewoners. De techno-preventieve adviseurs bekijken de woning op diefstal-inbraak-risico's (bijvoorbeeld uitstekend cilinderslot etc) en bussen vervolgens een advies in de brievenbus van de bewoner met de vraag of men wil ingaan op het aanbod van een uitgebreid techno-preventief advies.

Uiteraard zal de Politie onderzoeken of de acties een effect hebben op het fenomeen.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.