Hagelschade in Gent

7 juli 2014

Als gevolg van de onweders begin juni heeft ook Stad Gent het initiatief genomen een vraag tot erkenning als rampgebied in te dienen bij de gouverneur. Om deze aanvraag tot erkenning als ramp te kunnen indienen, diende Stad Gent informatie te verzamelen over de schadegevallen op haar grondgebied.

Daarom werd inwoners gevraagd eventuele schade te melden. Men kon hiervoor een online meldingsformulier invullen tot en met 18 juni. Ook na deze datum bereikten me nog berichten van Gentenaars die hiervan niet op de hoogte waren.

  • Welke communicatiekanalen werden gebruikt om de mogelijkheid tot het aangeven van de geleden schade kenbaar te maken?
  • Hoeveel schadegevallen werden er in Gent aangegeven?
  • Kan het ontbreken van schadegevallen een invloed hebben op de mogelijke erkenning van Gent als rampgebied?
  • Kunnen inwoners die hun schade (nog) niet hebben aangegeven, na erkenning van Gent als rampgebied, alsnog een aanvraag tot tussenkomst van het rampenfonds indienen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Tegen uiterlijk 20 juni moest de Stad aan het Rampenfonds laten weten of er schade was op het Gentse grondgebied en zo ja, door welke natuurfenomenen, op welke data de schade werd veroorzaakt en wat de geraamde schadedossiers en -kosten waren. Om hierop een zicht te krijgen werd aan de bewoners gevraagd om hun schade door het noodweer van 7-9 juni 2014 te melden tegen uiterlijk 18 juni (via een meldingsformulier - zie bijlage 1). Bovendien had de Stad bewijsmateriaal nodig (foto's) om aan het Rampenfonds te kunnen aantonen dat er effectief sprake was van hagel op hun grondgebied.

Er werden verschillende communicatiekanalen ingezet om de getroffen bevolking hiervan te verwittigen. Ten eerste werd er een persbericht verspreid (zie bijlagen nrs. 2 en 3). Vervolgens werd alle informatie en het meldingsformulier geplaatst op www.gent.be/stormschade.

En bovendien is er een bewonersbrief bezorgd aan de bewoners van Sint-Kruis-Winkel, Desteldonk, Mendonk en Terdonk (zie bijlage 4). De meldingsformulieren lagen ook ter beschikking in het Loket Stedenbouw Oostakker en AC Zuid.

De stad Gent heeft het aantal schadegevallen door de hagelstorm op 9 juni 2014 geraamd op 1.300. Evenwel waren er ook een aantal schadegevallen door overvloedige regenval en wind door het noodweer van 9 juni. Deze werden respectievelijk geraamd op 25 en 30 schadegevallen. Deze ramingen werden bezorgd aan het Rampenfonds. De stad Gent heeft dus een aanvraag ingediend om het noodweer van 9 juni 2014 te laten erkennen als ramp en dit zowel voor de hagel, de overvloedige regenval als de wind.

Het dossier van de stad Gent is heel sterk. Wij hadden door de vele meldingen zeker voldoende zicht op de schade op ons grondgebied. Het ontbreken van enkele meldingen zal geen invloed hebben op de erkenning; Bij het ramen van het aantal schadedossiers werd immers ook rekening gehouden met het feit dat niet iedere burger zijn/haar schade zal gemeld hebben tegen 18 juni 2014. Het geraamd aantal schadegevallen dat doorgegeven is aan het Rampenfonds ligt daarom hoger dan het aantal meldingen.

De melding van de schade aan de stad Gent staat volledig los van het indienen van een dossier aan het Rampenfonds. Indien een bewoner zijn/haar schade niet gemeld zou hebben aan de stad Gent, zal hij/zij steeds een dossier kunnen indienen bij het Rampenfonds (uiteraard als het noodweer erkend wordt als ramp).


Bijlagen:

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.