Sluiting dierenparken

22 september 2014

In antwoord op mijn schriftelijke vraag over het dierenpark in het Maaltebruggepark, liet u weten dat dit park helaas zal moeten sluiten omwille van besparingsredenen. Ondertussen zou het college beslist hebben om ook de dierenparken van het domein Claeys-Bouüaert en van het Frans Tochpark begeleid af te bouwen.

Aan deze sluitingen zou een mogelijkheid tot adoptie gekoppeld worden, waarbij de dieren aan geïnteresseerde Gentenaars worden aangeboden. Deze sluitingen zullen uiteraard niet onopgemerkt voorbijgegaan zijn aan de vele buurtbewoners van de respectievelijke dierenparken. Misschien kunnen hier en daar spontane initiatieven ontstaan waarbij buurtvrijwilligers bereid worden gevonden om de verzorging van de dieren verder op zich te nemen.

Is de stad bereid in een specifieke ondersteuning te voorzien (bijvoorbeeld in het kader van Wijk aan Zet) in het geval blijkt dat buurtvrijwilligers zich aandienen om verder in te staan voor de dierenparken?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Afbouw dierenparken

De dierenparkjes in het Maaltebruggepark, het Frans Tochpark en het Domein Claeys-Boúúaert hebben inderdaad hun beste tijd gehad. Om ze te behouden zouden grondige renovaties noodzakelijk zijn. In het kader van de besparingen beslisten we om daarvan af te zien en de dierenparken in het najaar te sluiten.


Adoptiedag

Het Maaltebruggepark telt de meeste dieren. Je vindt er een pony, geiten, schapen, tamme konijnen, kippen en verschillende vogels. In het Domein Claeys-Boúúaert hebben vijf geiten en een gans hun thuis. Het Frans Tochpark heeft dan weer een volière met vooral verschillende soorten parkieten.

Omdat deze dieren tam zijn en gewoon om gevoederd te worden willen we ze niet zomaar in de natuur vrijlaten, vandaar het idee van de adoptiedag.

De Groendienst heeft al een zekere traditie in het ter adoptie aanbieden van gevangen kippen. Op dezelfde manier werd nu een infofiche gemaakt van de andere dieren, en kan elke Gentenaar zich opgeven om 1 dier te adopteren. Indien de interesse groter is dan het aanbod, zal een loting gebeuren.

De dierenadoptie zal gebeuren met aandacht voor het dierenwelzijn. Gentenaars die een dier adopteren, ondertekenen een overeenkomst waarin zij verklaren dat ze de dieren goed zullen verzorgen. Zij krijgen alvast ook de nodige info mee over wat hun dier nodig heeft aan huisvesting, voeding en verzorging. De adoptiedag zelf vindt plaats op 29 oktober.


Behoud geitjes in Claeys Boúúaert

Ik kreeg zelf ook al de vraag van buurtbewoners uit Mariakerke of ze de geitjes niet samen kunnen adopteren en ter plaatse kunnen blijven verzorgen.

Ik ben bereid gehoor te geven aan deze vraag voor wat betreft het dierenparkje in Claeys Boúúaert. Daar is nog geen groenontwerp en nieuw inrichtingsplan voor opgemaakt (in tegenstelling tot het Maaltebruggepark).

Ik moet hierbij wel meteen aangeven dat er goede afspraken zullen gemaakt moeten worden. Zo is de huisvesting van de dieren dringend aan vernieuwing toe, dat was één van de hoofdredenen waarom we de dierenparkjes willen afsluiten.

Maar als deze groep bereid is om:

  • de integrale zorg voor de dieren over te nemen (dus zowel het voederen, het verzorgen, contacteren van dierenartsen, …) alsook;
  • de nodige investeringen aan de hokken en de afsluitingen te doen;
  • en tenslotte ook alle vragen en klachten over de dieren wil opvangen;

dan kunnen we bekijken om hierover een convenant af te sluiten.

Dus ja, de Groendienst wil deze “groepsadoptie” in Claeys Bouúaert met de kandidaten verder opnemen.

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.