Kortparkeren Zwijnaarde

9 oktober 2014

Naar aanleiding van de wijk van de maand in Zwijnaarde vorig jaar uitten de handelaars van de Heerweg Noord en Zuid, de Dorpsstraat en de Hutsepotstraat hun bekommernis over het beperkt aantal parkeerplaatsen in de buurt van hun zaak.

Toen werd ook de suggestie geopperd voor het invoeren van een regime van kortparkeren dat toelaat enkele boodschappen te doen. Ook tijdens de werken, die zo goed als achter de rug zijn, werd een blauwe zone voorzien.

  • Werd de suggestie om kortparkeren in te voeren in functie van de aanwezige handelszaken inmiddels onderzocht?
  • Zo ja, wat was hiervan het resultaat?
  • Zo nee, wanneer zal deze problematiek verder onderzocht worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Vooraleer een parkeerregime definitief in te voeren, is het nodig dat de nood hieraan objectief wordt vastgesteld.

Parkeerregime invoeren heeft nl. ook consequenties:

  • In eerste plaats voor de buurt zelf. De parkeerdruk kan verschuiven of andere ongewenste effecten kunnen optreden.
  • Organisatorisch betekent het dat een dergelijke geïsoleerde zone ook moet worden opgenomen in de controlerondes, wat in een dergelijke geïsoleerde omgeving zeker niet altijd even efficiënt is.

Vandaar dat het Mobiliteitsbedrijf na de werken objectief zal nagaan of er een nood is aan een blauwe zone. We zullen dit doen door een telling van de parkeerbezetting en een meting van de parkeerduur. Pas op basis van deze gegevens kunnen we beslissen om een blauwe zone in te voeren.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.