Bereikbaarheid Soenensparkwijk voor hulpdiensten

25 november 2014

Bewoners van de Jeroom Duquesnoylaan melden me dat door de paaltjes tussen hun straat en de Hemelrijkstraat hulpdiensten al verschillende keren verloren reden in de Soenensparkwijk.

Kunt u bevestigen dat ruim 10 jaar na afsluiten van de Soenensparkwijk voor doorgaand verkeer hulpdiensten het nog steeds moeilijk hebben met de verkeerssituatie? Zo ja, wat ligt hiervan aan de basis?

Doen gelijkaardige situaties zich ook voor op andere plaatsen in Gent? Zo ja, wat is de omvang hiervan?

Hoe anticiperen de hulpdiensten op wijzigende verkeerssituaties en werd al overlegd gepleegd tussen bijvoorbeeld politie, brandweer, MUG… en het mobiliteitsbedrijf n.a.v. het nieuwe ontwerp-mobiliteitsplan?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Wij gingen ten rade bij Brandweer en Politie om na te gaan of het afsluiten van de Soenensparkwijk voor doorgaand verkeer de hulpdiensten nog altijd voor problemen plaatst. De korpsleiding van de Gentse Brandweer zegt geen weet te hebben van problemen voor 100-ziekenwagens en Brandweer, maar mogelijks zijn private ziekenwagendiensten misschien niet op de hoogte van de situatie. Bij LPZ (Lokale Politiezone) Gent ondervindt men bij interventies evenmin hinder van deze verkeersregeling.

Bij Politie noch Brandweer zijn gelijkaardige situaties in Gent bekend waarbij een hele wijk aan één zijde geknipt wordt.

Wijzigende verkeerssituaties worden vooraf besproken in de Mobiliteitscel waar Brandweer en Politie vertegenwoordigd zijn. Uitvoering van maatregelen worden aangekondigd via het Mobiliteitsbedrijf door de vergunning te mailen naar alle betrokken veiligheidsdiensten (Brandweer, 100-ziekenwagens, MUG-diensten en Politie). Wijzigingen worden dan zowel in het computer-dispatchingsysteem ingebracht als op de papieren stratenplannen.

De Brandweerleiding had in november een overleg met het Mobiliteitsbedrijf over het mobiliteitsplan. Binnen enkele dagen volgt daarover een onderhoud met de bevoegde schepen.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.