Proactieve aanpak inbraken

24 november 2014

Bewoners van Sint-Denijs-Westrem signaleren verschillende inbraken in het centrum van Sint-Denijs-Westrem op enkele dagen tijd. Ze vinden het enigszins vreemd dat de politie geen bevraging deed naar verdachte zaken in de onmiddellijke omgeving, noch de buurtbewoners informeert om extra waakzaam te zijn. U begrijpt dat het voor bewoners verontrustend is dat de ene nacht bij de buren wordt ingebroken, de nacht erna bij de overburen...

Op een van mijn vorige vragen over woninginbraken antwoordde u dat de interventiepolitie slachtoffers op de hoogte brengt van het bestaan van de preventiedienst. Daarnaast ontvangen de slachtoffers een brief met het voorstel om het Bureau Misdrijfpreventie te laten langs komen voor een beveiligingsadvies. Pas wanneer wordt vastgesteld dat er in een buurt zich een ‘inbrakengolf’ voordoet worden alle woningen in een straat of een buurt aangedaan. Personeelsleden van het Preventiebureau bellen dan persoonlijk aan en bieden een preventieadvies aan.

Ik heb de indruk dat dit hier (nog) niet is gebeurd, vandaar volgende vragen:

  • Kunt u bevestigen dat er zich in Sint-Denijs-Westrem op korte tijd verscheidene inbraken voordeden?
  • Werden naast de slachtoffers zelf ook bewoners in de onmiddellijke omgeving bevraagd en/of ingelicht?
  • Zo nee, wat is hiervoor de reden en zal dit desgevallend nog gebeuren?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er hebben zich inderdaad op korte tijd 10 inbraken voorgedaan.

Telkens er een ploeg ter plaatse gaat worden de buurtbewoners bevraagd of wordt een buurtbevragingsformulier in de postbus van de omliggende woningen gestopt.

Ook werden er bijkomende patrouilles uitgevoerd.

Een aangifte op het kantoor wordt beschouwd als een niet dringende afhandeling. De recherche centraliseert alle inbraken, doet verder onderzoek waarbij zij kunnen beslissen om alsnog een buurtonderzoek te doen. De Politie rekent er uiteraard op dat elke burger die bijkomende info heeft dit kenbaar maakt aan de diensten.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.