Actiedag tegen woninginbraken

16 december 2014

Uit de cijfers die werden besproken tijdens de commissie algemene zaken deze maand blijken inbrekers in de afgelopen maand oktober bijzonder actief geweest te zijn in onze stad. Met meer dan 280 inbraken bereikten we een triest hoogtepunt.

Afgelopen donderdag vond de eerste nationale actiedag tegen woninginbraken plaats. De korpschef kondigde aan dat onze politie met veel enthousiasme haar schouders onder het initiatief zou zetten. In totaal zouden, bij wijze van test, 350 manschappen actief ingezet worden op het terrein.

  • Welke acties werden concreet opgezet?
  • Werden tijdens deze acties verdachten gevat? Zo ja, over welke aantal gaat het?
  • Is er al zicht op de eerste resultaten van de acties in termen van het aantal inbraken tijdens de actiedag?

Geert Versnick
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Afgelopen donderdag vonden er ter gelegenheid van de eerste nationale actiedag tegen woninginbraken op het ganse Gentse grondgebied tussen 00.00 uur en 24.00 uur in totaal volgende acties plaats.

48 roadblocks (straten die afgesloten worden en waarbij iedereen gecontroleerd wordt).

3 omsluitingen van buurten.

10-tallen patrouilles in de meest inbraakgevoelige buurten van Gent. Deze patrouilles gebeurden met anonieme voertuigen, politievoertuigen, per fiets en te voet.

Er werden tijdens deze acties drie inbrekers gevat.

Daarnaast werden diverse personen in kaart gebracht, die gekend waren voor inbraken, maar waar niet direct maatregelen aan gekoppeld waren of waar niet direct linken konden gelegd worden met recente inbraken.

Er werden 1034 voertuigen gecontroleerd. 1020 personen werden aan een controle onderworpen.

Tijdens de actiedag werden vijf pogingen tot inbraak en twee effectieve inbraken (zonder buit) aangegeven en geregistreerd.

Het is echter niet zeker dat deze feiten effectief op 11 december hebben plaatsgevonden. De slachtoffers waren namelijk reeds in de loop van 10 december 2014 niet thuis.

Tot zover de balans van de actiedag voor wat LPZ Gent betreft.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.