Vervanging borden begin en einde bebouwde kom

10 december 2014

Het KB 04.04.2003 introduceerde nieuwe borden om het begin en het einde van de bebouwde kom aan te kondigen. Er werd in een overgangsperiode voorzien tot 1 juni 2015 om de gemeenten voldoende tijd te geven en niet te zeer op kosten te jagen.

Zijn er in Gent nog oude borden aanwezig die voor 15 juni e.k. vervangen dienen te worden?

Zo ja, om hoeveel borden gaat het? Wanneer zullen deze vervangen worden en welke kostprijs schat men hiervoor in?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

In de Stad Gent gaat het over een 100-tal borden met een aanduiding begin bebouwde kom en een 80-tal borden met een aanduiding einde bebouwde kom die nog dienen vervangen te worden.

De vervanging staat momenteel gepland in februari – maart 2015 (onder voorbehoud van andere dringende taken)

De kostprijs (exclusief BTW en exclusief personeelskost voor plaatsing van de borden) wordt geschat op 180 (borden) x €45/per bord = €8100.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.