Parking Gildenhuis / Open Huis Sint-Denijs-Westrem

24 maart 2015

In het verleden vroegen bewoners en handelaars van Sint-Denijs-Westrem al herhaaldelijk naar een oplossing voor de parking van het Gildenhuis / Open Huis in de Loofblommestraat. Verder dan wat curatief onderhoud is het evenwel nooit gekomen.

Uit het antwoord op een van mijn eerdere vragen hieromtrent tijdens vorige legislatuur bleek de parking niet bestemd als buurtparking en werd enkel de opdracht gegeven de toestand nog eens te ‘fatsoeneren’ in afwachting van verdere opvolging.

Concreet heb ik volgende vragen:

Zijn er inmiddels meer ingrijpende verbeteringswerken, een heraanleg en/of verharding van de parking gepland? Zo ja, wat is de timing hiervoor?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het terrein werd oorspronkelijk ingericht als parkeergelegenheid gelinkt aan de werking van het Open Huis, ondertussen ook gelinkt aan de werking van het Gildenhuis.

Recent werd eveneens een vraag gesteld om dit terrein ook open te stellen voor Park & Ride voor de nabij gelegen scholen. Momenteel is  dan ook contact tussen FM, IVA Mobiliteitsbedrijf en Dienst Wegen om het terrein en zijn functioneren opnieuw te bekijken. Nog voor de zomer 2015 zal duidelijk zijn indien de stad opteert dit terrein te herinrichten (verharden) of niet.

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.