Vragen

20 april 2015 - In de ons omringende politiezones, zowel in Rhode-Schelde, Schelde-Leie als Evergem-Assenede, werden de afgelopen weken malafide arbeiders, zogezegde controleurs van de watermaatschappij, nepagenten... gesignaleerd die van deur tot deur trekken. Lees meer...

 


20 april 2015 - De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft een originele manier bedacht om aan inbraakpreventie te doen. Inwoners of verenigingen kunnen een infoavond organiseren bij hen thuis of op locatie. Ze trommelen dan wat buren, vrienden of leden op en krijgen samen tips van de politie om inbraken te vermijden. De avonden zijn duidelijk geïnspireerd op de bekende Tupperware- avonden. Lees meer...

 


2 april 2015 - Op diverse plaatsen in Gent staan opnieuw kledingcontainers van De Kringwinkel opgesteld. In de meeste gevallen nemen deze één of twee reguliere parkeerplaatsen in. Dit, ook in buurten waar de parkeerdruk, vooral ’s avonds, al bijzonder hoog is zoals bvb. in de Bloemekenswijk. Lees meer...

 


25 maart 2015 - Elk jaar worden een aantal scholen in Vlaanderen gecontroleerd door de onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Elke school moet binnen een periode van 10 jaar minstens één doorlichting krijgen. De onderwijsinspectie schrijft de observaties van een doorlichting uit in een doorlichtingsverslag. De scholen worden ruim op voorhand ingelicht over tijdstip en verloop van de doorlichting. Lees meer...

 


24 maart 2015 - In het verleden vroegen bewoners en handelaars van Sint-Denijs-Westrem al herhaaldelijk naar een oplossing voor de parking van het Gildenhuis / Open Huis in de Loofblommestraat. Verder dan wat curatief onderhoud is het evenwel nooit gekomen. Lees meer...

 


24 maart 2015 - Ter nagedachtenis van het voormalige vliegveld werd in 2005, op initiatief van het Cultuurplatform Sint-Denijs-Westrem, op het Gemeenteplein het beeld "De parachutist" onthuld. Het bronzen beeld van 1,6 meter staat op een stalen balk van 2,5 meter en het is een ontwerp van de succesvolle Wondelgemse kunstenaar Jan Desmarets. Lees meer...

 


23 maart 2015 - Uit een recente studie van de UGent blijkt dat één op de vier studenten die een opleiding in de rechten of psychologie begint, de regel van drie niet kent. Deze basiskennis wiskunde is elementair voor alle aspecten van het dagelijks leven. Lees meer...

 


23 maart 2015 - Begin dit jaar pleitte ik in de commissie Onderwijs, Personeel en Facility Management voor een meer flexibele aanpak bij het nieuwe digitale inschrijfsysteem dat bij de STIBO’s gehanteerd wordt voor de voorschoolse, naschoolse en middagopvang. Lees meer...

 


12 maart 2015 - Enkel op de daarvoor bestemde losloopweiden mogen honden los lopen in onze stad. Graag had ik vernomen: Hoeveel losloopweides voor honden zijn er momenteel in Gent? Hoe zijn deze verspreid over het grondgebied? Lees meer...

 


12 februari 2015 - Via de pers vernamen we dat steeds meer gemeenten de voorrang van rechts op drukke straten met veel doorgaand verkeer afschaffen. Voor de VAB mag de regel zelfs helemaal afgeschaft worden. Ook in Gent kennen we zo’n straten: straten met druk doorgaand verkeer die als het ware aanvoelen als voorrangsweg, maar dat in de feiten niet zijn. Dat zorgt vaak voor verwarring en gevaarlijke situaties. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   34     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.