Vragen

14 januari 2015 - In het Bestuursakkoord 2013-2018 staat dat het OCMW een nieuw systeem zal uitwerken van aanvullende financiële steun, waarbij zowel de hoogte van het gezinsinkomen als het minimaal bestedingspatroon om menswaardig te leven, bepalend zijn. Lees meer...

 


16 december 2014 - Uit de cijfers die werden besproken tijdens de commissie algemene zaken deze maand blijken inbrekers in de afgelopen maand oktober bijzonder actief geweest te zijn in onze stad. Met meer dan 280 inbraken bereikten we een triest hoogtepunt. Lees meer...

 


16 december 2014 - Naar aanleiding van een vraag i.v.m. het wegnemen van de verlichting langs de fietspaden in de verkaveling Lange Velden in Wondelgem vorig jaar, stelde u dat de ontwikkelingen rond aanwezigheidsdetectie, dimmer en selectief doven van verlichting, hoewel deze al een tijdje in gebruik zijn in Nederland, nog niet robuust genoeg waren om op grotere schaal toe te passen. Lees meer...

 


10 december 2014 - Het KB 04.04.2003 introduceerde nieuwe borden om het begin en het einde van de bebouwde kom aan te kondigen. Er werd in een overgangsperiode voorzien tot 1 juni 2015 om de gemeenten voldoende tijd te geven en niet te zeer op kosten te jagen. Lees meer...

 


8 december 2014 - Na de discussie over het sluiten van brandweerpost Noord vernemen we dat de burgemeester van Evergem aangeeft uit te kijken naar een andere locatie voor de brandweerpost aan de Waalbrug (West). Het gebouw zou fel verouderd zijn en niet meer in goede staat. Om die reden, en om een betere geografische spreiding te bekomen, zou men overwegen de voorpost naar Sleidinge te verhuizen. Lees meer...

 


25 november 2014 - Bewoners van de Jeroom Duquesnoylaan melden me dat door de paaltjes tussen hun straat en de Hemelrijkstraat hulpdiensten al verschillende keren verloren reden in de Soenensparkwijk. Lees meer...

 


24 november 2014 - Bewoners van Sint-Denijs-Westrem signaleren verschillende inbraken in het centrum van Sint-Denijs-Westrem op enkele dagen tijd. Ze vinden het enigszins vreemd dat de politie geen bevraging deed naar verdachte zaken in de onmiddellijke omgeving, noch de buurtbewoners informeert om extra waakzaam te zijn. U begrijpt dat het voor bewoners verontrustend is dat de ene nacht bij de buren wordt ingebroken, de nacht erna bij de overburen... Lees meer...

 


18 november 2014 - Via de pers vernamen we de oproep van openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM om alarm te slaan wanneer het oud papier of de PMD-zak plots van voor de deur verdwenen is nog voor de ophaaldiensten zijn gepasseerd. Het aantal afvaldiefstallen zou de laatste tijd fors stijgen en zou de reguliere afvalophaling nog duurder maken. Lees meer...

 


4 november 2014 - In februari van dit jaar stelde ik in deze commissie de vraag naar de bereidheid bij het stadsbestuur om een nieuw terrein voor mobilhomes aan te leggen met aangepaste faciliteiten. Vanuit toeristisch oogpunt zou dit een grote meerwaarde voor Gent betekenen. Lees meer...

 


20 oktober 2014 - Heel wat Gentenaars met groene vingers beschikken niet over een eigen tuin en zijn aangewezen op de volkstuintjes. Die zijn de afgelopen jaren dan ook bijzonder succesvol waardoor zelfs wachtlijsten ontstaan. Er zijn echter ook Gentenaars die wel over een eigen tuin beschikken, maar die niet (meer) zelf kunnen onderhouden. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   26   27   28   29   34     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.