Vragen

9 oktober 2014 - Na de actualisatie van het lichtplan werden vorige legislatuur deelverlichtingsplannen opgemaakt die gefaseerd worden uitgevoerd, o.a. ook in de deelgemeenten. Naast het reduceren van lichthinder en energiegebruik hebben deze tot doel de belangrijkste plaatsen en gebouwen in de wijken van onze stad te accentueren. Lees meer...

 


9 oktober 2014 - Naar aanleiding van de wijk van de maand in Zwijnaarde vorig jaar uitten de handelaars van de Heerweg Noord en Zuid, de Dorpsstraat en de Hutsepotstraat hun bekommernis over het beperkt aantal parkeerplaatsen in de buurt van hun zaak. Lees meer...

 


8 oktober 2014 - Tijdens de themacommissie over het parkeerplan wees ik op het feit dat bij de aanleg van de verlengde perrons langs tramlijn 1 ruime overdekte fietsenstallingen (o.a. ter hoogte van de halte Botestraat) werden verwijderd en niet teruggeplaatst. Lees meer...

 


22 09 2014 - In antwoord op mijn schriftelijke vraag over het dierenpark in het Maaltebruggepark, liet u weten dat dit park helaas zal moeten sluiten omwille van besparingsredenen. Ondertussen zou het college beslist hebben om ook de dierenparken van het domein Claeys-Bouüaert en van het Frans Tochpark begeleid af te bouwen. Lees meer...

 


18 09 2014 - Enkele jaren geleden werd in Gent een proefproject opgestart rond gratis draadloos internet in de stad. Zo werd gratis surfen aan de Graslei mogelijk gemaakt voor iedereen. Dit proefproject werd positief geëvalueerd, en iedereen kan nu structureel genieten van gratis wifi op de Graslei. Lees meer...

 


11 09 2014 - Op een eerdere vraag van collega Meersschaut over het wildparkeren van fietsen op de Korenmarkt gaf u aan vooral sensibiliserend te willen optreden met duidelijkere signalisatie en een labelacties. Dit blijkt echter weinig succesvol te zijn. Zowel op de Korenmarkt als op andere plaatsen in de stad worden fietsen nog steeds hinderlijk achtergelaten. Lees meer...

 


11 09 2014 - Tijdens het vragenuur van juni antwoordde u op mijn vraag i.v.m. de stand van zaken over de integrale heraanleg van de Hondelee en Zwartekobenstraat dat de inspraak van de bewoners maximaal werd gerespecteerd. De bewoners ontvingen bovendien een bewonersbrief met een overzicht van de opmerkingen. Lees meer...

 


7 juli 2014 - Als gevolg van de onweders begin juni heeft ook Stad Gent het initiatief genomen een vraag tot erkenning als rampgebied in te dienen bij de gouverneur. Om deze aanvraag tot erkenning als ramp te kunnen indienen, diende Stad Gent informatie te verzamelen over de schadegevallen op haar grondgebied. Lees meer...

 


7 juli 2014 - Uit het antwoord op mijn eerdere schriftelijke m.b.t. het aantal woninginbraken 2013 per deelgebied bleek een duidelijke afwijking per deelgebied t.o.v. het globale resultaat onze politiezone. Lees meer...

 


23 juni 2014 - In januari vond een informatievergadering voor buurtbewoners plaats over de geplande rioleringswerken en de integrale vernieuwing van de Hondelee en Zwartekobenstraat. Op mijn eerdere vraag over de bekommernissen van de bewoners hierbij antwoordde u dat alle opmerkingen zouden geëvalueerd worden en terug op de agenda geplaatst worden van de werkgroepen IKZ heraanleg wegen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   26   27   28   29   30   34     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.