Vragen

2 juni 2014 - In het Maaltebruggepark is een zone met dieren voorzien. Naar verluidt zouden de dieren moeten verdwijnen uit besparingsoverwegingen. Lees meer...

 


24 april 2014 - In de Beukenlaan ligt al geruime tijd een rubberen kabelgoot over zowel de fietspaden als de rijbaan. De kabelgoot moet de tijdelijke waterleiding voor de tegenover gelegen werf beschermen. Deze is echter niet alleen zeer hinderlijk voor zowel fietsers als automobilisten, de geluidshinder die ze veroorzaakt zorgt ook voor overlast bij omwonenden. Lees meer...

 


20 maart 2014 - Voor het melden van een probleem op het openbaar domein kunnen Gentenaars al ruim 10 jaar terecht bij GentInfo dat, als centraal aanspreekpunt en servicecenter, instaat voor het dispatchen en opvolgen van de meldingen van burgers. Lees meer...

 


13 maart 2014 - Via de pers vernamen we dat KAA Gent op zoek is naar extra parkeerplaatsen in Zwijnaarde. Uit uw reactie bleek onmiddellijk dat hiervan geen sprake kan zijn. Extra parkeerplaatsen blijken nochtans nodig te zijn, want hoewel de club volop de kaart trekt van het openbaar vervoer en fietsen, blijken toch heel wat supporters voor de auto te kiezen. Lees meer...

 


11 maart 2014 - Met de realisatie van de onderdoorgang onder de Ter Platenbrug werd een belangrijke missing link op het traject richting UZ en Zwijnaarde weggewerkt. U gaf aan dat ook de Stropkaai nog zal aangepakt worden om er de veiligheid van fietsers te verhogen. Lees meer...

 


6 maart 2014 - Bewoners van de Hofakkerstraat signaleren dat het trottoir t.h.v. de huisnummers 80-82 na werken in slechte staat verkeert. Over meerdere rijen liggen de dalen los, in die mate dat die zonder veel moeite met de hand kunnen verwijderd worden. Lees meer...

 


3 maart 2014 - In antwoord op mijn schriftelijke vraag m.b.t. de fietsenstalling die werd geplaatst in de Saffierstraat (Nr. 632 dd. 28/11/2013) stelde u dat fietsparkeerplaatsen worden ingericht daar waar er een duidelijke nood is, gebaseerd op signalen van burgers, eigen onderzoek en cijfers. Lees meer...

 


20 februari 2014 - Uit de jaarrapportage van de criminaliteitscijfers 2013 in de commissie Algemene Zaken van februari ll. bleek dat het aantal woninginbraken in Gent is gedaald met net geen 15%. Deze daling wijkt af van de trend in de omliggende zones van het ruimere Arrondissement Gent. Lees meer...

 


13 februari 2014 - Op 29 januari vond in het Ontmoetingscentrum Zwijnaarde een informatievergadering voor buurtbewoners plaats over de geplande rioleringswerken en de integrale vernieuwing van de Hondelee en Zwartekobenstraat. De bedoeling van deze informatievergaderingen is dat bezorgdheden kunnen worden meegenomen. Lees meer...

 


10 februari 2014 - In de Grotesteenweg Noord en Bollebergen in Zwijnaarde worden bewoners geconfronteerd met een hoge parkeerdruk ten gevolge de parkeerbehoefte van de werknemers van de nabijgelegen kantoorgebouwen die deels op het openbaar domein lijkt te worden afgewenteld. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   27   28   29   30   31   34     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.