Vragen

27 januari 2014 - De bewoners van Zwijnaarde trekken aan de alarmbel. Ze hebben het over een aanslepend probleem met hangjongeren waarbij zich vandalisme, overdadig drank- en softdruggebruik, geluidsoverlast... voordoet in de omgeving van de bibliotheek en het OCMW zorgcentrum De Zonnebloem. Lees meer...

 


16 januari 2014 - In december raakte bekend dat uiteindelijk 43 tramperrons in Gent onder handen moeten genomen worden om ze klaar te stomen voor de zogenaamde supertram die 42 meter lang zal zijn tegenover de 33 meter van de huidige hermelijntrams, extra capaciteit die nodig is op lijn 1. Lees meer...

 


2 december 2013 - De bewoners van de residenties Wing I en II langs de Hélène Dutrieulaan in Sint-Denijs-Westrem klagen al geruime tijd de ontoegankelijkheid van deze appartementsgebouwen aan. Lees meer...

 


25 november 2013 - We hebben het in de commissie Algemene Zaken de afgelopen maanden al vaker gehad over meerdere inbraken op korte termijn in specifieke wijken of deelgemeenten. De cijfers mogen globaal gezien - op Gents niveau - dan wel een daling vertonen, bewoners spreken in zo'n geval al gauw van een inbrakenplaag in een bepaalde regio. Lees meer...

 


22 oktober 2013 - Vorige legislatuur werden het fietspad en het trottoir van de Heerweg-Zuid tussen Ter Linden en de Zandvoordestraat aangepakt. De heraanleg van enkele delen van het fietspad vanaf de Zandvoordestraat richting Zevergem werd naar verluidt stopgezet in afwachting van mogelijke subsidiëring via het Fietsfonds. Zoals bijgevoegde foto's illustreren liggen de fietspaden er echter op bepaalde plaatsen en in beide richting nog steeds erbarmelijk bij. Lees meer...

 


15 oktober 2013 - Bewoners van Ter Linden in Zwijnaarde melden me dat op sommige plaatsen het voetpad wordt opgestoken door de wortels van bomen. Daarnaast stellen zij zich ook vragen bij de fietsveiligheid van hun straat, die intensief gebruikt wordt door schoolgaande jeugd, en waar geen fietsvoorzieningen zijn. Lees meer...

 


26 08 2013 - Ruim een jaar geleden kwam vanuit enkele bewoners van de Stijn Streuvelslaan de vraag naar speelinfrastructuur in hun wijk. Gelijktijdig bleek er een vraag te bestaan van bewoners voor het aanbrengen van sportinfrastructuur op het Hemingplein in dezelfde wijk. Beide vragen zouden samen beken worden door de groendienst, de dienst gebiedsgerichte werking zou het draagvlak in de buurt onderzoeken en op basis van de bevolkingsgegevens, zou het aantal kinderen en jongeren in de buurt in kaart gebracht worden. Lees meer...

 


16 mei 2013 - Dagelijks vormt zich, zowel in de ochtend- als de avondspits, een h??l lange file op de Sint-Denijslaan richting Voskenslaan. Reden hiervoor is een ongelukkige afstelling van de verkeerslichten t.h.v. het kruispunt met de Valentin Vaerwyckweg. Niet alleen krijgt het verkeer van de Valentin Vaerwyckweg langer groen licht dan het verkeer op de Sint-Denijslaan, het tegenliggend verkeer zorgt er ook voor dat men slechts met mondjesmaat links kan afslaan richting de NMBS-parking. Lees meer...

 


16 mei 2013 - In de schoot van het Overlegplatform Zwijnaarde werd een memorandum opgesteld n.a.v. de gewijzigde dienstregeling van De Lijn in Zwijnaarde n.a.v. de werken op de N43 in Sint-Denijs-Westrem en aan De Sterre. Lees meer...

 


22 april 2013 - De Sterre is met de onduidelijke voorrangsregeling al jaren een van de gevaarlijke punten in Vlaanderen. Binnenkort wordt deze gevaarlijke verkeerssituatie aangepakt en starten ingrijpende werken voor de integrale heraanleg, maar ook op andere plaatsen in de buurt zijn momenteel werken in uitvoering of gepland. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   28   29   30   31   32   34     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.