Vragen

28 maart 2013 - In een gedeelte van de Zandvoordestraat in Zwijnaarde staat de politie reeds jaren het parkeren op de berm oogluikend toe omdat dit als veiliger ervaren wordt en geen hinder vormt voor de voetgangers. Sedert kort zou de politie hier echter repressief tegen optreden. Lees meer...

 


22 oktober 2012 - In Afsnee is de weg die leidt van de Goedingenbrug naar de Goedingenstraat in bijzonder slechte staat. Het wegdek zit vol met putten, wat het rijden bijzonder moeilijk maakt. Iedereen dient nu van deze weg gebruik te maken gezien men langs de andere kant niet meer weg kan door de wegwerkzaamheden. De asfaltering stopt op een bepaald ogenblik en gaat over in een aardeweg. Lees meer...

 


13 09 2012 - Er zijn plannen om werken uit te voeren aan het kruispunt ?Drie Sleutels? in Sint-Denijs-Westrem. Dit is het kruispunt ter hoogte van de Adelaarsstraat, de Hemelrijkstraat en de Driesleutelsstraat. Dit blijkt uit een schrijven die omwonenden gekregen hebben van het Aankoopcomit? met betrekking tot de hiervoor geplande onteigeningen. Lees meer...

 


20 juni 2012 - Tijdens de commissie Openbare Werken d.d. 12/04/2012 hebt u naar aanleiding van mijn vraag omtrent de Kleine Gentstraat te Sint-Denijs-Westrem aangekondigd dat er een snelheidsindicatiebord zou worden geplaatst. Gedurende 3 weken werden hiermee de snelheden in de straat geregistreerd. Lees meer...

 


20 juni 2012 - Voor en na schooltijd komt een drukke verkeersstroom op gang aan basisschool Sint-Vincentius in de Hutsepotstraat te Zwijnaarde. Ouders brengen hun kind(eren) naar school of halen ze af. Buurtbewoners melden mij dat sommige ouders daarvoor hun voertuig parkeren op het verkeersplateau aan de ingang van de school, wat niet bevordelijk is voor de verkeersdoorstroming, noch voor de veiligheid. Lees meer...

 


12 april 2012 - De verkeersdrempel in de Loofblommestraat in Sint-Denijs-Westrem (t.h.v. de Borluutstraat) is in goede staat, maar bij het afrijden van de drempel in de richting van het centrum van Sint-Denijs-Westrem is er een "put". Dit kan niet alleen tot schade aan voertuigen leiden, de situatie zorgt ook voor geluidsoverlast en trillingen bij de omwonenden. Lees meer...

 


12 april 2012 - Zoals u bekend is, maken een aantal bewoners van de Kleine Gentstraat in Sint-Denijs-Westrem zich zorgen over de onaangepaste snelheid waarmee auto's door hun straat rijden. In het eerste deel van de Kleine Gentstraat zijn er geen snelheidsremmende maatregelen. Lees meer...

 


15 maart 2012 - Eind vorig jaar werd op een weiland in de Lauwstraat in Sint-Denijs-Westrem een grote hoeveelheid kasseien gestort. Hiemee werd niet alleen een stukje natuur beschadigd, geruchten doen ook de ronde dat de kasseien zouden gebruikt worden voor het verharden van de Duddegemstraat. Lees meer...

 


15 maart 2012 - Bewoners van het Leiepark in Afsnee klagen al langer de lamentabele staat van de wegenis in hun straat aan. Ze vinden de ontelbare putten in hun straat niet langer aanvaardbaar. Het Leiepark wordt niet alleen recentelijk intensief gebruikt door de ouders die hun kinderen er naar de cr?che brengen, ook aannemers van de nieuwe verkaveling in de Delbaerestraat rijden via de straat. Lees meer...

 


15 maart 2012 - In het voorjaar van 2006 ging het Gildenhuis in Sint-Denijs-Westrem open. Tijdens het wijkdebat in 2008 werd door de buurtbewoners al gevraagd naar de mogelijkheid om de parking her aan te leggen. Toen werd gezegd dat er verbeteringswerken voorzien waren. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   29   30   31   32   33   34     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.