Vragen

12 maart 2018 - Met onder andere een NAVO-top, het WK-voetbal, de 11 juli-vieringen en het muziekfestival van Dour in de week 9 tot 13 juli belooft het een drukke week te worden voor de Belgische ordediensten. Zo druk dat de Minister van Binnenlandse Zaken daarover een omzendbrief zou hebben gestuurd naar de commissaris-generaal van de federale politie en naar alle korpschefs van de lokale politie in ons land. Lees meer...

 


8 maart 2018 - Bewoners van het Leiepark klagen al jaren de lamentabele staat van de wegenis in hun straat aan. Bewoners vinden de ontelbare putten in hun straat niet langer aanvaardbaar. Uit mijn eerdere vraag hierover blijkt de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen al sinds 2007 een voorontwerp klaar te hebben voor het verharden van de weg. Deze weg is echter privébezit van de aangrenzende eigenaars. Aangezien er geen consensus mogelijk blijkt van alle eigenaars om de weg over te dragen naar de Stad zit dit dossier al jaren vast. Lees meer...

 


7 maart 2018 - Afgelopen vrijdag werden de cijfers bekend gemaakt van het digitale aanmeldingssysteem voor het Gentse basis- en secundaire onderwijs. “Met het online aanmelden hebben we kamperen en chaos vermeden. Het is de juiste beslissing gebleken.”, klonk het in een persbericht. Toch werden we afgelopen weekend overstelpt met negatieve reacties van ouders en blijken vandaag zelfs een aantal ouders naar de rechtbank te willen stappen tegen het nieuwe aanmeldingssysteem. Lees meer...

 


7 maart 2018 - Naar aanleiding van een opiniestuk van moraalfilosoof Patrick Lobuyck in de Standaard over de aanpak en het aanbod van levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs, verscheen er in diezelfde krant een interessant voorstel. Dat werd uitgewerkt door 2 leerkrachten uit een Gentse stadsschool. Lees meer...

 


6 maart 2018 - Bewoners signaleren dat op het Sint-Rochusplein in Sint-Denijs-Westrem recent bomen werden gekapt. De reden hiervoor is voor de bewoners onduidelijk, evenals of er in vervanging van de bomen zal worden voorzien. Lees meer...

 


27 februari 2018 - Het managen van een gezin in combinatie met een drukke baan is een enorme klus en vergt heel wat organisatie bij veel jonge gezinnen. We kennen allemaal het begrip taxi mama/papa. Vooral op woensdagnamiddag is het vaak een rush van en naar de vrijetijdsbesteding van zoon en/of dochterlief. We willen immers allemaal dat onze kinderen zich ten volle kunnen ontplooien. Lees meer...

 


26 februari 2018 - Door gebrekkig onderhoud van de begroeiing op de bermen langs de Luchthavenlaan groeien takken er in de goot en langs de rijbaan (zie foto’s). Dit heeft niet alleen invloed op de afwatering, op sommige plaatsen kunnen wagens niet meer kruisen zonder schade op te lopen door de over de rijbaan hangende takken. Lees meer...

 


19 februari 2018 - In de buurt van het Hemingplein blijkt enige commotie te zijn ontstaan over het kappen van straatbomen. Een deel van de bewoners zou pleiten voor het verwijderen van de bomen die in slechte staat verkeren en gevaar opleveren, andere bewoners willen de bomen behouden zien omwille van de karakteristieke uitstraling en hun natuurlijke bufferfunctie. Lees meer...

 


19 februari 2018 - In het vragenuurtje van november kaartte ik reeds de problematische parkeerdruk op de campus van het UZ Gent aan en in uw antwoord beloofde U in overleg te gaan met het UZ Gent. Is dit intussen reeds gebeurd en welke constructieve oplossingen werden hierop aangekaart? Lees meer...

 


19 februari 2018 - In het najaar 2017 werd de doorgang tussen Maaltenaard en Poortakker afgesloten voor gemotoriseerd verkeer d.m.v. verkeerspaaltjes. Een beslissing die eigenlijk 12 jaar geleden al werd genomen toen het RUP Handelsbeurs, de Mober voor The Loop en de Infrastructuurschets voor de Poortakkerstraat werden goedgekeurd, zo bleek. Daar bleken lokale verbindingen immers uitdrukkelijk in verboden, behalve voor bromfietsen, fietsen en voetgangers. Lees meer...

 


<<  1   3   4   5   6   7   10   25   34     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.