›› Home ›› BCSD ›› Vragen-en-tussenkomsten

Senioren met een migratie-achtergrond

8 april 2014

Als Open Vld-fractie zijn wij verheugd over de voorliggende visienota "senioren met een migratie-achtergrond" die een vervolg is van de seniorenbeleidsnota die vandaag eveneens ter goedkeuring voorligt.

Als liberalen zien wij "diversiteit" als een troef. Zoals in onze toekomstverklaring ook luidt : "Ieder mens is uniek. Vele unieke mensen bij elkaar maken een diverse samenleving. Wij vinden diversiteit een troef, omdat de combinatie van verschillende inzichten tot vooruitgang leidt. Samenleven in diversiteit is de realiteit van de 21ste eeuw. Ze biedt nieuwe mogelijkheden, maar vraagt ook inspanningen van iedereen.

Net zoals in de andere Vlaamse steden merken we ook in Gent dat de senioren met een andere culturele afkomst aan het toenemen zijn. Waar vroeger geen vraag naar was, wordt vandaag een behoefte. Deze nieuwe situatie vormt een uitdaging voor het OCMW. Vaak maken deze senioren met een buitenlandse herkomst nog te weinig beroep op het bestaande aanbod inzake  ouderenzorg. Deels omdat het aanbod te weinig gekend is en deels omdat de interne dienstverlening te weinig afgestemd is op de multiculturele seniorenpopulatie.

Er was aldus behoefte aan een structurele aanpak. Deze nota is daarom een kader dat aangeeft hoe we onze dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk kunnen maken voor senioren van vreemde afkomst. En het vertrekpunt hierbij is "het individu". Toegepast op het OCMW wilt dit zeggen dat de "zorgbehoevende" centraal staat en zijn individuele noden en behoeften. Sommige daarvan zijn natuurlijke behoeften andere zijn eerder cultureel bepaald.

Zonder weliswaar te overculturaliseren is het belangrijk dat de zorg individueel maatwerk wordt. Deze nota ligt daarom in de lijn van onze liberale waarden 'vrijheid, engagement en solidariteit', want het liberaal project is een verbindend project waarbij niemand mag achterblijven. In deze wereld - en ook in onze stad - is vrijheid cruciaal. Vrijheid om te werken en vooruit te gaan. Vrij om te ondernemen, te denken, te helpen of te zorgen. Vrij om te bepalen wie we zijn en willen zijn. En zo ook 'vrij om onze zorg' mee te bepalen en 'vrij om onze voeding' te kiezen eenmaal we oud zijn en minder voor ons zelf kunnen zorgen.

Daarom is 'Halal-voeding' - om het maar zo te noemen - een dieet-voorkeur net als een andere (bijv. vegetarische) en maakt dit deel uit van het recht op zelfbeschikking waar wij als liberalen sterk op hameren. Wij zien daarom ook het belang ervan in om de termen niet een specifieke lading te geven. Halal-voeding bij grootproductie is niets meer dan een bestelling bij een Belgische firma die ook over een Halal-certificaat beschikt. De voorstelling dat Halal-voeding dan zou komen van schapen die volgens de islamvoorschriften even in de achtertuin zonder verdoving worden geslacht, is absoluut verkeerd. Bij grootproductie kan er aldus absoluut geen sprake zijn van enig dierenleed. Dit alles gebeurt door erkende Belgische fabrikanten die een Europees Halal-label dragen. Aldus kunnen wij als liberalen deze vrije keuze van het individu dan ook ten volle ondersteunen. Het is een kwestie van perceptie en spreken met enige kennis van zaken.

Tot slot dank ik alle medewerkers van het departement Ouderenzorg die meegewerkt hebben aan dit 'kader voor de toekomst'.

Yeliz Güner
Raadslid

(Tussenkomst in de OCMW-raad van dinsdag 8 april 2014)

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.