›› Home ›› Gemeenteraad-Gent

Vragen en tussenkomsten

3 mei 2022 - Boven op het Gravensteen wapperen meerdere vlaggen, waaronder uiteraard de Gentse. Enkele vlaggen zijn echter sterk versleten. De ene begint te rafelen, bij andere – bijvoorbeeld de Belgische vlag – zijn de kleuren sterk vervaagd door de zon.  Lees meer...

 


22 april 2022 - De staat van de Wispelbergstraat (ter hoogte van het Casinoplein) laat momenteel te wensen over. Er zijn in de onmiddellijke omgeving nochtans 4 scholen gelegen en er is aldus druk fietsverkeer. Bovendien takt dit aan op een fietsas. Het park is mooi aangelegd, het zou een goede zaak zijn als nu ook de weg wordt aangepakt. Lees meer...

 


7 april 2022 - Collega Van Pee bracht schepen van mobiliteit in het verleden reeds, middels een schriftelijke vraag, op de hoogte van de problematiek betreffende de inrit van de garageboxen gelegen te Gontrodestraat 106. De inrit wordt vaak belemmerd door geparkeerde voertuigen waardoor een antiparkeermaatregel zich opdringt.  Lees meer...

 


7 april 2022 - Meer dan ooit moeten we inzetten op elektrificatie. Ook als het gaat over mobiliteit. Het is dan ook een goede zaak dat Stad Gent voorloper is in Vlaanderen als het gaat over de inspanningen om meer laadinfrastructuur te voorzien. We moeten er, binnen de grenzen van de wegcode, ook alles aan doen om bestuurders van elektrische voertuigen exclusief toe te laten om hun voertuig te parkeren op de voorziene plekken om te laden. Daar vestigde ik eerder al uw aandacht op Lees meer...

 


6 april 2022 - De lichtenregeling voor fietsers en voetgangers aan de kruising van de fly-over en de kleine ring te Ledeberg is niet optimaal. Fietsers en voetgangers moeten er noodgedwongen in twee tijden oversteken. Waarbij het dan nog een secondespel is. Lees meer...

 


24 maart 2022 - In het antwoord van de schepen vanb mobiliteit op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Carl De Decker meldde deze dat komende paasvakantie de tramspoorvernieuwing in de bocht Clarissenstraat x Frère Orbanlaan wordt aangepakt. Een goede zaak. Het probleem van piepende tramsporen doet zich uiteraard niet enkel daar voor, zoals de schepen zelf ook aangeeft. De schepen antwoordde dat er diverse opties zijn om de hinder, die ook weersafhankelijk is, te beperken. Zo test De Lijn een nieuw railsmeersysteem. Lees meer...

 


24 maart 2022 - Om leegstand en verwaarlozing te vermijden krijgt de Arsenaalsite de eerstkomende jaren een tijdelijke invulling. Een goede verstandhouding met de buurt is van groot belang. Daarom werd een buurtinfomoment georganiseerd op zaterdag 19 maart. Alle buurtbewoners en geïnteresseerden in de tijdelijke invulling konden hieraan deelnemen. Lees meer...

 


21 maart 2022 - Stad Gent beschikt over een procedure voor het indienen van klachten betreffende de kinderopvang. De klacht kan gericht worden aan de directeur van de Dienst Kinderopvang. Als de klacht ontvankelijk is, wordt binnen de 7 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging verstuurd. Binnen de 25 werkdagen wordt een schriftelijk antwoord bezorgd. Lees meer...

 


17 maart 2022 - De geluidshinder veroorzaakt door het verkeer op de R4 is aanzienlijk voor bewoners van Dreef en omgeving te Oostakker. De woongebieden langsheen de R4 ter hoogte van Dreef zijn gelegen achter een bufferzone, met een breedte van ca. 120 m. Volgens de geluidsbelastingkaart liggen de woningen in de zone tussen 50 en 65 dB Lden. Dit is zoals gezegd aanzienlijk. Lees meer...

 


14 maart 2022 - De oplapwerken in de Albrecht Rodenbachstraat zijn, zacht uitgedrukt, niet optimaal aangepakt. Zo verblindt het asfalt in het zonlicht en geeft het de indruk niet droog te zijn. Hierdoor raken fietsers in de war en dit leidt tot gevaarlijke situaties. Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   10   25   50   100   182     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.