›› Home ›› Gemeenteraad-Gent ›› Realisaties

Economie

“Gent Verwent” is de brede verzamelnaam, de kapstok om Gent bovenregionaal, regionaal en lokaal te promoten als winkelstad. Het initiatief bestaat uit zowel globale als specifieke acties om Gent als winkelstad op de kaart te zetten. Lees meer...Het Gents startersbeleid is een verhaal van rechten en plichten. Zo verhoogt het starterscontract de slaagkansen van starters door enerzijds financiële steun aan de starters, maar anderzijds eist de Stad ook dat starters zich goed laten bijstaan door bijvoorbeeld een boekhouder, een businessplan opstellen en ervoor zorgen dat ze bijkomende opleidingen volgen. Lees meer...Bij aanvang van deze legislatuur schreef het Gentse stadsbestuur in het bestuursakkoord de doelstelling om 6.000 nieuwe banen te verkrijgen waarvan 1.000 in de sociale economie. In het vierde kwartaal van 2006 telde de stad Gent 154.861 jobs, waarvan 141.188 loontrekkenden en 13.673 zelfstandigen. Lees meer...Wat Gentinfo is voor de burger, is het OOG voor de Gentse ondernemers worden: één centraal aanspreekpunt waar ondernemers terechtkunnen voor al hun vragen en advies. Lees meer...Sinds september 2007 is Gent een unieke markt rijker! Langs het water staan op zondag tientallen boekenstalletjes opgesteld waar het aangenaam snuisteren is. Uiteraard wordt ook de link gelegd met de bloemenmarkt even verderop. Lees meer...Sinds 2002 steunt de Stad Gent handelaars die hun gevel verfraaien of wonen boven hun zaak mogelijk maken. Sindsdien zijn er al meer dan 620 dossiers goedgekeurd. De procedure hebben we administratief vereenvoudigd, en er kwam een toelage voor werken binnen bij. Lees meer...Met de verkiezing van ‘Dé Gentse Ondernemer’ wil de Stad Gent het ondernemerschap nog meer stimuleren. Het aanbieden van rolmodellen aan alle Gentenaars heeft als doel de beeldvorming rond starten en ondernemerschap bij te stellen. Lees meer...Gent heeft met 70.000 studenten een uniek potentieel. Schepen De Clercq richtte daarom het OndernemerschapsForum op. Dat is een uniek samenwerkingsverband tussen Stad Gent, de Universiteit Gent, alle Gentse hogescholen en Vlerick Leuven Gent Management School. Lees meer...Het project ‘(winkel)sfeergebieden’ is een van de acties uit het nieuwe Gentse winkel- en horecaplan. Dat plan geeft een langetermijnvisie tot 2020 voor handel en horeca in Gent weer aan de hand van tien strategische doelstellingen en meer dan honderd concrete acties. Lees meer...Op 1 september 2012 opent in de Ledeganck de International School of Ghent (ISG) haar deuren. De ISG is de eerste school in Oost- en West-Vlaanderen waar kinderen van buitenlandse kenniswerkers in het Engels les kunnen volgen. Lees meer...<<  1   2   3     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info