›› Home ›› Gemeenteraad-Gent ›› Realisaties

Project toeleiden van allochtone senioren

Allochtone senioren hebben dezelfde zorgen en kwalen als autochtone senioren maar vinden de weg naar de reguliere zorgsector veel moeilijker. Dit project van OCMW Gent tracht allochtonen beter te bereiken en naar de zorg te leiden.

Om het aanbod aan zorgvormen bekend te maken werken de lokale dienstencentra nauw samen, zowel onderling als met lokale netwerken en sleutelfiguren. Ze organiseren infosessies, voordrachten, opleidingen over diversiteit voor personeel, enz.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.