›› Home ›› Gemeenteraad-Gent ›› Realisaties

Welzijn

Door de toenemende vergrijzing zullen in de toekomst meer opvangmogelijkheden voor senioren broodnodig zijn. OCMW Gent wil kort op de bal spelen en plant een nieuw woonzorgcentrum (wzc) in Mariakerke, recht tegenover het kasteelpark Claeys-Bouüaert. Lees meer...

 


In 2008 kregen de OCMW-woonzorgcentra De Vijvers en Het Heiveld elk een eigen cyberruimte met computers. Het initiatief kreeg de naam ‘De Digitale Brug’, verwijzend naar de digitale kloof voor senioren. Het project slaat een brug tussen generaties. Lees meer...

 


Tijdens de Vlaamse en Europese verkiezingen in 2009 hoefden de minder mobiele senioren in woonzorgcentra (wzc) Zonnebloem en De Vijvers niet ver te lopen om hun stem uit te brengen: ze konden hun burgerplicht vervullen in de woonzorgcentra zelf. Gedaan met de administratieve mallemolen van de volmacht! Lees meer...

 


Woonzorgcentrum (wzc) Zonnebloem schoot met het project ‘Vogels over de vloer’ de spreekwoordelijke hoofdvogel af door de Prinses Mathildeprijs 2009 te winnen. Deze prijs wordt elk jaar toegekend aan een initiatief dat de positie van kwetsbare groepen in de samenleving versterkt. Lees meer...

 


Alleenstaande senioren hebben vaak te kampen met depressieve gevoelens en sociaal isolement. Het project ‘Samen gaan we ervoor’ van OCMW Gent probeert senioren met psychische problemen beter te detecteren en te begeleiden. Lees meer...

 


Woonzorgcentrum De Vijvers kaapte in 2008 2 van de 4 prijzen weg in de ‘Innovation to care’-wedstrijd, de innovatieprijs voor de zorgsector. Deze wedstrijd heeft als opzet vernieuwing in de zorgsector te stimuleren. Lees meer...

 


In Ledeberg loopt momenteel een proefproject rond een woonzorgzone. Een woonzorgzone is een duidelijk afgebakend gebied waarbinnen een aantal diensten op maat van senioren geconcentreerd zijn: boodschappendienst, thuiszorg, maaltijden, vervoer… Lees meer...

 


De lokale dienstencentra van OCMW Gent zorgen ervoor dat de bibliotheek bij minder mobiele mensen aan huis komt. Een vrijwilliger haalt boeken, cd’s, dvd’s en tijdschriften uit de stadsbibliotheek en brengt ze daarna ook terug. 'Bib aan huis' hanteert soepele leenvoorwaarden (leentermijn, aantal stuks, enz…) en de dienstverlening is volledig gratis. Lees meer...

 


In de schoot van het Gentse Lokaal Sociaal Beleid werd de cel Armoedebestrijding opgericht. Deze cel moet het thema armoede in de beleidsagenda’s op de voorgrond plaatsen. Regelmatig vindt overleg plaats tussen Stad Gent en OCMW Gent, maar uiteraard ook met verenigingen waar armen het woord nemen. Lees meer...

 


OCMW Gent heeft verschillende acties opgezet om het thema generatiearmoede op te nemen als rode draad in de hulpverlening. Zo kunnen cliënten instappen in de groepstherapie voor ouders en kinderen of beroep doen op opvoedingsondersteuning, met als doel de weerbaarheid van ouders en kinderen te verhogen. Lees meer...

 


<<  1   2   3     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.