›› Home ›› Gemeenteraad-Gent ›› Realisaties

Welzijn

Vzw REGent, een samenwerking tussen Stad Gent en OCMW Gent, staat voor Rationeel Energie- en waterverbruik in Gent en wil de Gentenaars aansporen om minder energie en water te verbruiken. De vzw voert gratis energiescans uit; vooral bij kansarmen en senioren die vaak in huizen wonen die niet aangepast zijn om energie te besparen. Lees meer...

 


Huishoudens met een verhoogd recht op ziekteverzekering, met een laag inkomen en personen met een formele schuldenlast, komen in aanmerking voor een federale stookoliepremie. Kandidaten moeten deze premie aanvragen bij het OCMW in hun gemeente. Lees meer...

 


Publieke voorzieningen in Ledeberg liggen erg verspreid. Met de bouw en creatie van een Welzijnsknoop zullen alle diensten gecentraliseerd worden. Een zegen voor de bewoners van Ledeberg, die de voorzieningen gemakkelijk zullen vinden en zo snel geholpen kunnen worden. Lees meer...

 


De Pagadder, de jongerenwerking van OCMW Gent, vond een eigen stek in een nieuwbouw aan het Henri Storyplein. Er is plaats voor een 100-tal kinderen en 20 animatoren. Bovendien biedt het Storyplein zelf voldoende sport- en grasvelden met bomen en speeltuigen. Lees meer...

 


Het AZ Jan Palfijn ondergaat een grondige renovatie. Zo worden de poliklinieken heringericht en gegroepeerd zodat patiënten gemakkelijker de weg zullen vinden. Een nieuwe inkom en uitgebreide spoedafdeling zullen een optimale patiëntenstroom toelaten. Lees meer...

 


OCMW Gent staat vandaag middenin de moderne samenleving als een efficiënte en klantvriendelijke organisatie, zoals het hoort anno 2012. De besluitvorming werd geïnformatiseerd, weg met die papierhandel! In 2010 vergaderde de OCMW-raad voor de eerste keer digitaal. Lees meer...

 


<<  1   2   3     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.