Vragen en tussenkomsten

8 mei 2019 - De uitbaatster van het kinderdagverblijf Het Troetelhuis te Moleneinde 12 in Desteldonk zijn vragende partij voor een zebrapad. Ook de inwoners hebben mij hierover al aangesproken. Dit zou de veiligheid aanzienlijk verbeteren. Lees meer...

 


6 mei 2019 - De wandelbusjes zijn inmiddels een bekend fenomeen in het straatbeeld in de Gentse binnenstad. U heeft altijd gezegd dat de primaire doelgroep mensen betreft die moeilijk te been zijn doch dat u er geen graten in ziet dat ook andere passanten gebruik maken van de busjes. Ik verneem echter dat er toch wel wat problemen zijn in verband met het gebruik door toeristen. Een gebruiker van het busje meldt mij dat zij werd verwelkomd door de chauffeur ‘op de sightseeing tour van veertig minuten’. Tijdens de rit wordt een toeristische uitleg gegeven die op sommige punten gewoon niet klopt: zo werden de Gras- en Korenlei bijvoorbeeld omgewisseld tijdens de uiteenzetting in het Nederlands en het (slecht) Engels. Lees meer...

 


6 mei 2019 - De scholengroep vraagt meer aandacht voor de kleinste onderwijsvorm en probeert enkele hardnekkige clichés over KSO de wereld uit te helpen, zoals dat KSO geen goede algemene opleiding zou bieden.  Dit is echt een misvatting. Het aantal algemene uren dat in het KSO wordt gegeven is 28, in het ASO zijn dat er 32, zoveel verschil is dit niet. Te weinig ouders weten dat en laten hun kinderen daarom vaak niet starten in het KSO.   Lees meer...

 


6 mei 2019 - Onlangs werd Manuel Mugica Gonzalez aangesproken door de uitbaters van het restaurant Hogar Espanol in de Hoogstraat 75 te 9000 Gent. Hun zaak loopt door tot in de Akkerstraat. Daar hebben zij hun opslagplaatsen voor het restaurant en garage. Er loopt een onderbroken gele streep vanaf de hoek Rasphuisstraat/Akkerstraat tot aan de Akkerstraat 14. Deze gele streep werd destijds aangebracht op vraag van Ivago , omdat zij moeilijkheden ondervonden om hun bocht te nemen voor huisvuilophaling wanneer er auto’s geparkeerd stonden op deze locatie komende uit de Rasphuisstraat. Ondertussen is de ophaalroute veranderd en levert deze locatie dus geen probleem meer op voor de afvalophaling. De uitbaters van het restaurant parkeren regelmatig voor de eigen poort (gelegen in de Akkerstraat 8-12) om aankopen of andere materialen af te leveren in hun opslagplaats. De bestuurders van de auto ‘s (waarvan de nummerplaten op hun garagepoort staan) zijn intussen al een aantal keer geverbaliseerd. Lees meer...

 


30 april 2019 - De politie wil nieuwe en hoge profielen aantrekken. De vraag naar extra krachten bij de lokale diensten als ook op schaal van het rijk zou erg groot zijn. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wou jonge talenten lokken met een betaalde stage van één jaar. Door betaalde stages te doen kunnen potentiële kandidaten voortaan al kennismaken met de stiel en het werk op vroege leeftijd. Voormalig minister Jambon, stelde dit te willen stimuleren los van de aanpak van het structureel personeelstekort bij de diensten. Met het oog op de recente invoering van interim-arbeid bij de Vlaamse en lokale overheden pols ik graag naar de mogelijkheden op vandaag bij het Gentse korps voor het aanbieden van stages en interim-contracten. Het aanbieden van stages zorgt immers niet alleen voor een betere studiekeuze op latere leeftijd. Nee, naast een betere studie-oriëntering heeft het ook een sociale component. Zo kan je inzichten en kennis genereren binnen een sector waar je geen vrienden of familie tewerkgesteld hebt. Zo krijgen we de meest gemotiveerde mensen op de juiste plaats. Lees meer...

 


29 april 2019 - In de gemeenteraad van april werd de plaatsing goedgekeurd van ANPR-camera’s aan de busbaan aan de Hélène Dutrieulaan in Sint-Denijs-Westrem. Aangezien er zich aan de Hélène Dutrieulaan ook woningen bevinden, zal het in sommige gevallen noodzakelijk zijn om voertuigen dienstig voor onderhoud van de gebouwen, of voor een verhuis, toe te laten om via de busbaan naar de woningen te rijden. De toegang via The Loop is immers beperkt tot aan de inrit van de garage, wat niet steeds zal volstaan om alle woningen vlot te bereiken. Deze voertuigen kunnen ook niet zomaar in de ondergrondse garage. Op welke manier zullen uitzonderingen kunnen worden toegestaan om dergelijke voertuigen in beperkte gevallen toch via de busbaan toegang te laten nemen tot de woning waar ze moeten zijn?
Conform de parkeernormen opgelegd door de Stad Gent werd het aantal ondergrondse parkeerplaatsen voor de appartementen aan de Hélène Dutrieulaan beperkt tot 1 per wooneenheid. Indien bewoners over een tweede wagen beschikken, dienen zij die te stallen op het openbaar domein. Velen wensen dit te doen op de parkings op The Loop, waar evenwel een regeling betalend parkeren geldt. Blijkbaar zou het niet mogelijk zijn om voor die zone bewonerskaarten te verkrijgen. Het kan nochtans ook niet de bedoeling zijn dat deze bewoners zich parkeren in de aanpalende straten. Kunnen er bewonerskaarten voorzien worden, specifiek voor die bewoners (en voor eventuele latere bewoners op andere delen van The Loop) op de site van The Loop zelf, uiteraard aan dezelfde voorwaarden als andere bewonerskaarten? Christophe Peeters
Gemeenteraadslid Lees meer...

 


29 april 2019 - De zaakvoerders van BVBA BOOOT hebben mij gecontacteerd. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Gasmeterlaan 191d 9000 Gent. Het bedrijf houdt zich bezig met de verhuur van pleziervaartuigen en dit op 4 adressen waarvan 1 in Gent, met name te Coupure Links 9a (het eerste verkeersvrije stuk tussen Hospitaalstraat en het brugje dat de Coupure Links verbindt met de Couopre Rechts/Lindelei). Lees meer...

 


25 april 2019 - De bewoners van de Gewestweg N 461 (Antoon Catriestraat) hebben me gecontacteerd met betrekking tot de onveilige situatie in hun straat. De problematiek sleept al lang aan en is bij alle betrokken overheden genoegzaam bekend. Een heraanleg die leidt tot een veiligere straat voor alle weggebruikers dringt zich op. Lees meer...

 


5 april 2019 - Buurtbewoners informeerden mij over de slechte en gevaarlijke  toestand van het voetpad in de Lijsterbesdreef te Sint-Amandsberg. Voor hun eigen veiligheid loopt iedereen jammer genoeg op de rijbaan aangezien de stenen gevaarlijk scheef liggen door de wortels van de aanpalende bomen. Bovendien kreeg ik melding dat er reeds meerdere (oudere) mensen gevallen zijn met verwondingen tot gevolg. Lees meer...

 


5 april 2019 - De uitrit van het cafe Walput aan de Gentstraat te Oostakker ligt gevaarlijk dicht bij de voorziene fietsstrook als men onmiddellijk links buiten rijdt. Dit heeft al meerdere malen tot een (bijna) aanrijding geleid en de buurt vreest dat er nog meer ongelukken zullen volgen als de rijrichting niet wordt aangepast en de auto's verplicht worden om rechts rond het pleintje te rijden. Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   10   25   50   100   140     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.