Vragen en tussenkomsten

25 juni 2019 - Er wordt vastgesteld dat er de laatste tijd op lijn 4 weer volop oude PCC-trams rondrijden, in plaats van Hermelijns en Albatrossen. De PCC’s hebben een lagere capaciteit en zijn niet toegankelijk. Lees meer...

 


25 juni 2019 - Sedert lang zijn de verkeerslichten op het einde van het fietspad van de Frère Orbanlaan richting Zuid niet efficiënt/optimaal afgesteld. De lichten voor de fietsers slaan bij het naderen van een bus of tram op rood. Hier is op zich niks mis mee maar het probleem is gelegen bij de concrete uitwerking. Lees meer...

 


25 juni 2019 - Momenteel is de Motorstraat afgesloten te Oostakker. Dit impliceert extra verkeersdrukte op de R4 richting Oostakker. Blijkbaar zijn de lichten richting Oostakker t.h.v. Eurosilo bijgesteld en laten die maar 3-4 auto’s door per keer wat een bijzonder grote file tot gevolg geeft. Lees meer...

 


25 juni 2019 - Door de uitbreiding van VOLVO  Cars verdwijnen er stelselmatig parkeerplaatsen. Werknemers zien zich hierdoor genoodzaakt om te parkeren te Oostakkerdorp en de omliggende straten. Hierdoor vergroot de parkeerdruk gevoelig. Lees meer...

 


18 juni 2019 - Op de commissie MOW van 11 juni jl. is door schepen Van Brackevelt het netheidsrapport 2018 voorgesteld. Daarin staat onder meer het volgende te lezen: 'wanneer bij het vatten van sluikstorters een boete opgesteld wordt door de sanctionerende ambtenaar, maakt IVAGO tevens een onkostennota op voor het opruimen van het sluikstort.' Lees meer...

 


17 juni 2019 - Buurtbewoners meldennog steeds de gevaarlijke situatie dat er slechts aan één kant van de rijbaan paaltjes werden geïnstalleerd ter hoogte van de Rapenburgstraat en Marcel Herpelinckstraat te Sint-Kruis-Winkel. Hierdoor wordt de andere kant blijvend stuk gereden door landbouwvoertuigen die daar dagelijks passeren en de verkeersveiligheid en de aanpalende huizen in gevaar brengen. Lees meer...

 


17 juni 2019 - Momenteel is het in de omgeving rond het Wondelgemstationplein niet zo goed gesteld met de verkeersveiligheid. Er gebeuren geregeld ongevallen, bovendien vaak met vluchtmisdrijf. Auto’s komende van de Kapiteinstraat nemen onder veel te hoge snelheid de bocht om af te draaien. Lees meer...

 


14 juni 2019 - Gent is een stad van start-ups én scale-ups. In de afgelopen legislatuur werden in Gent succesvol ‘LevelUp’ events georganiseerd, waarbij start-ups in contact werden gebracht met venture capital om zo eventueel te kunnen doorgroeien tot een scale-up. Level up is in het leven geroepen door door Gent BC, in samenwerking met een aantal partners, waaronder startups.be. Intussen is Gent BC opgeheven en mikt startups.be en scale-ups.eu zijn pijlen op Antwerpen. Lees meer...

 


13 juni 2019 - Met de zomer in het vooruitzicht kijkt menig student niet enkel naar de mogelijkheden voor studentenjobs, maar ook naar die voor stageplaatsen. Stageplaatsen kunnen studenten kennis laten maken met een bepaalde arbeidscultuur alsook een bepaalde jobinhoud. Lees meer...

 


13 juni 2019 - De bewoner van het pand te Groenestaakstraat 42 in Mariakerke meldt mij dat de breedte van zijn oprit initieel 8 meter bedroeg. Met de heraanleg is dit versmald tot 4,5 meter. Dit brengt met zich mee dat de bewoner, gelet op het feit dat de garage gelegen is aan de voorzijde van het huis, niet meer in de mogelijkheid is om 2 wagens op het terrein te parkeren. Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   10   25   50   100   143     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.